Kommunens föreskrifter

Här hittar du våra kommunala författningar.

Riktlinjer

Ärendehandbok Pdf, 1 MB.

Riktlinje, diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, kränkande särbehandling och repressalier Pdf, 242.8 kB.

Riktlinjer för biståndshandläggning Pdf, 378.7 kB.

Riktlinjer för dialog med hyresgäster i samband med fastighetsförsäljning Pdf, 188.4 kB.

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Pdf, 443.5 kB.

Riktlinjer för bistånd SoL Pdf, 148.2 kB.

Riktlinjer Föreningsstöd Pdf, 707.8 kB.

Riktlinjer för alkoholservering Pdf, 225.9 kB.

Riktlinjer för tillsyn och försäljning av tobak och folköl Pdf, 124.8 kB.

Riktlinje för hantering av fjärrvärme- och bredbandsfrågor vid försäljning av fastigheter Pdf, 259.7 kB.

Riktlinjer för hemsändning av dagligvaror Pdf, 191.7 kB.

Riktlinje för möten och resor Pdf, 224.4 kB.

Riktlinjer för fettavskiljare Pdf, 361.3 kB.

Riklinje för rehabilitering Pdf, 525.5 kB.

Riklinje för rekrytering Pdf, 242.4 kB.

Riktlinje för hot och våld Pdf, 360.7 kB.

Riktlinje för semesterväxling Pdf, 194.6 kB.

Riktlinje för sponsring Pdf, 201.3 kB.

Riktlinjer för upphandling inklusive direktupphandling Pdf, 355.3 kB.

Riktlinjer gällande anslag till studieförbunden Pdf, 201.6 kB.

Riktlinje tobaksfri arbetsmiljö Pdf, 277.7 kB.

Riktlinjer/uppförandekod förtroendevalda Pdf, 112.5 kB.

Riktlinjer mot korruption Pdf, 351.3 kB.

Riktlinje för att starta och bedriva fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Ragunda kommun Pdf, 356.7 kB.

Riktlinje Ragunda kommuns digitala informationsskyltar Pdf, 246.7 kB.

Riktlinjer för återbruk och avyttring av inventarier Pdf, 241.6 kB.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.