Tillgänglighetsredogörelse

Ragunda kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur ragunda.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Så tillgänglig är ragunda.se

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från ragunda.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde, kan du meddela oss. Svarstiden är normalt tre arbetsdagar.

 

Om du upptäcker brister

Enligt 13 § lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service ska tillgänglighetsredogörelsen innehålla en funktion för att meddela den offentliga aktören att dess digitala service inte uppfyller tillgänglighetskraven.

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgäng­lighet till digital offentlig servoce. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet | Digg Länk till annan webbplats.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Webbplatsen ragunda.se är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

  • Det finns pdf:er på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.