Bygga, miljö och infrastruktur

 • Avfall & återvinning

  Här hittar du information om avfallsabonnemang, sophämtning och om våra återvinningscentraler

 • Bredband och IT

  Vårt mål är att Ragunda ska vara en attraktiv kommun där invånare, företag och besökare har tillgång till god uppkoppling. Tillgången till digital infrastruktur är också en förutsättning för kommunens möjlighet att digitalisera.

 • Bygga & bo

  Här hittar du information om bygglov, sotning, detaljplaner med mera.

 • Energi och klimat

  Privatpersoner, föreningar, små och stora företag i Ragunda kan alla få hjälp av Energi- och klimatrådgivarna. Här kan du läsa mer om vilken hjälp du kan få.

 • Lediga lokaler för handel, kontor och industri

  Letar du efter lokaler till din verksamhet? Eller vill du hyra ut? Vi använder oss av Objektvision för att marknadsföra våra lediga lokaler.

 • Miljö- & hälsoskydd

  Läs om miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel, djur, tillstånd och anmälan

 • Ragunda Bostad

  Här kan du söka lediga lägenheter, hitta information om våra bostadsområden och hyreslägenheter.

 • Trafik och gator

  Här hittar du information om bland annat snöröjning, grönyteskötsel, underhåll av våra gator med mera.

 • Vatten & Avlopp

  Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Det är därför viktigt att vi alla hjälps åt att vårda vårt vatten. Läs mer om vatten och avlopp här.

 • Vattentjänstplan Ragunda 2024-2036

  Ragunda kommun har tagit fram ett förslag till vattentjänstplan. Under perioden 28 maj till och med 24 juni 2024 är vattentjänstplanen ute på samråd, vilket innebär att vi vill veta vad ni tycker om vårt förslag.

 • Vindkraft

  Ta del av aktuella vindkraftsprojekt och annat som rör vindkraften i kommunen.

 • Översiktsplan - Framtidens Ragunda kommun

  En översiktsplan ska bidra till en god miljö för människor och bidra till en hållbar utveckling. Läs mer om vårt arbete att ta fram en ny översiktsplan.