• Abonnemang

  Här hittar du information om de abonnemang vi erbjuder till våra fastighetsägare.

 • Frågor och svar

  Här hittar du svar på de vanligaste frågorna som Kundcenter får om renhållning sophantering och abonnemang.

 • Förpackningar - kommunen tar över ansvaret för insamling

  Från första januari 2024 tar kommunen över ansvaret för insamling av hushållens förpackningar på återvinningsstationerna. För dig som lämnar förpackningar blir det inga ändringar.

 • Grovavfallshämtning

  Varje år erbjuder Ragunda kommun grovfallshämtning till dig som bor i villa eller fritidshus. För 2024 så kommer det erbjudas under vecka 19 och 20 med senast anmälan 18 april.

 • Lämna avfall för företag

  Vi erbjuder företag, föreningar och andra verksamheter mot en avgift att lämna sitt avfall på våra återvinningscentraler. Detta under förutsättning att fordonet har en totalvikt på max 3,5 ton och att avfallet sorteras.

 • Matavfall

  I Ragunda kommun tar vi hand om matavfall och bidrar till ett mer hållbart samhälle!

 • Miljöarbete

  Ragunda kommun arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling och strävar efter att skapa en god livsmiljö.

 • Slam

  Ragunda kommun tar hand om beställning (extra och akut tömning), avbeställning, ändring av tömningsintervall och ändringar i kundregistret. Alla tömningar av enskilda avlopp ska utföras av Ragunda kommuns entreprenör Revsunds transport AB.

 • Sophämtning

  I Ragunda kommun töms sopkärlen var 14:e dag året runt av vår entreprenör Allmiljö i Umeå AB. Sophämtning sker även om hämtningsdagen infaller på helgdagsafton eller helgdag om inte något annat har meddelats.

 • Återvinningsstationer (ÅVS)

  Alla förpackningar av papper, plast (även mjukplast), glas och metall ska sorteras ut och läggas antingen i rätt kärl i ert soprum eller lämnas till en återvinningsstation.

 • Öppettider återvinningscentraler (ÅVC)

  I Ragunda kommun finns två stycken Återvinningscentraler, Hammarstrand (Vikbäcken) och Stugun (Mörtån). Här kan du lämna sorterat grovavfall, farligt avfall och elektronik från ditt hushåll.