• Borgerlig vigsel

  För alla som planerar att gifta sig och önskar ett alternativ till kyrklig vigsel så finns möjligheten till borgerlig vigsel. En borgerlig vigsel är en ceremoni helt utan religiösa inslag.

 • Diarium, handlingar och arkiv

  Ragunda kommun omfattas av offentlighetsprincipen som innebär att allmänheten och massmedia ska ha insyn i kommunernas och statens verksamhet.

 • Ekonomi- fakturor, årsredovisning och budget

  Här kan du läsa om hur vi använder pengarna som du betalar i skatt. Du hittar skattesatser, ekonomistyrningspolicy, årsredovisning, verksamheternas kostnader samt budget och lite annat smått och gott för Ragunda kommun.

 • EU-val 2024

  Söndagen den 9 juni är det val till Europaparlamentet. Du som har rösträtt kan rösta från 22 maj till och med valdagen.

 • Jobba hos oss

  Vill du jobba med oss på Ragunda kommun? Vad roligt! Här hittar du de lediga jobb som finns hos oss just nu. Välkommen till oss!

 • Kommunövergripande projekt

  Här har vi samlat olika avdelningsövergripande projekt som Ragunda kommun deltar i.

 • Kulturstipendier

  Ragunda kommun delar varje år ut två kulturstipendier, ett för mångårig kulturell insats och ett som uppmuntran för unga kreativa förmågor.

 • Nyheter

  Här hittar du nyheter från Ragunda kommun.

 • Organisation

  Alla kommuner är politiskt styrda där folkvalda politiker fattar beslut i alla större frågor som rör kommunen. Till sin hjälp för att förverkliga besluten har politikerna entjänstemannaorganisation.

 • Politik och möten

  Här kan du hitta Ragunda kommuns sammanträdeskalender, digitala anslagstavla, våra föreskrifter, våra beslutande organ och ledamöter.

 • Servicemeddelanden

  Här hittar du våra servicemeddelanden och driftstörningar.

 • Stipendier

  Ragunda kommun förvaltar två fonder, A O Olssons Minnesfond samt Skolfonder. Nu finns möjlighet att söka stipendier ur dessa fonder!

 • Så arbetar vi med...

  Här hittar du information om vårt arbete med folkhälsa, Agenda 2030, ANDTS och kvalitet.

 • Så kan du påverka

  Det är viktigt för oss att få veta vad du som invånare tycker om vår service, våra tjänster, verksamheter och hur Ragunda kommun skulle kunna utvecklas.

 • Trygghet och säkerhet

  Här hittar du information om krisberedskap, samhällsstörningar, Räddningstjänst och hur vi jobbar med att öka tryggheten i vår kommun.