Borgerlig vigsel

För alla som planerar att gifta sig och önskar ett alternativ till kyrklig vigsel så finns möjligheten till borgerlig vigsel. En borgerlig vigsel är en ceremoni helt utan religiösa inslag.

Att tänka på när du vill vigas borgerligt:

1. Innan ni kan beställa tid för vigsel måste ni ansöka om hindersprövning

Ansökan om hindersprövning skall göras gemensamt på det skattekontor där någon av er är folkbokförd. Man bör i samband med ansökan om hindersprövning även anmäla vilket efternamn man vill bära efter vigseln.

Information och blanketter för ansökan om hindersprövning hittar du hos skatteverket.

2. Intyg

Om det inte finns något hinder mot äktenskapet kommer skattekontoret att utfärda ett intyg om hindersprövning och vigsel. Dessa ska ni skicka/lämna omgående till vigselförättaren, dock senast två veckor före vigseldagen. Observera att intygen bara gäller under 4 månader.

Vid vigseln behöver ni legitimation.

3. Vittnen

Vid vigseln ska två vittnen närvara. De måste vara över 18 år och ska kunna uppvisa legitimation. Uppgifter på dessa vittnen (namn, bostadsadress, postadress) skall lämnas till vigselförrättaren senast 2 veckor före vigseln. Om ni inte väljer vänner eller släktingar som vittnen kan personal vid kommunkontoret fungera som vittnen (under kontorstid).

4. Vigselförättare

Här hittar du de vigselförättare som finns i Jämtland: Vigselförrättare | Länsstyrelsen Jämtland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

5. Vad händer efter vigselceremonin

Efter ceremonin skickar vigselförrättaren in vigselintyget till Skatteverket för registrering. Det kan ta 5-6 veckor innan vigseln finns registrerad i folkbokföringen.

Brudparet får ett minneskort av vigselförrättaren. Minneskortet saknar juridisk betydelse.

Könsneutralt äktenskap

Från och med den 1 maj 2009 är äktenskapet könsneutralt, det vill säga de som ingår äktenskap kan vara antingen en man och en kvinna eller två kvinnor eller två män. Tidigare kallades äktenskap mellan två personer av samma kön för registrerat partnerskap. De som redan har ingått partnerskap och vill att det ska gälla som ett äktenskap kan anmäla till skatteverket att de önskar detta.

Utländska medborgare

Om en part inte är skriven i Sverige gäller att svensk hindersprövning måste göras. Hindersprövning görs alltid så att det räcker om en av parterna är skriven i Sverige. Om båda är utländska medborgare måste ni kontakta er ambassad för att få nödvändiga handlingar. Mer information om detta finns hos skatteverket.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.