Stipendier

Ragunda kommun förvaltar två fonder, A O Olssons Minnesfond samt Skolfonder. Nu finns möjlighet att söka stipendier ur dessa fonder!

A O Olssons Minnesfond

En fond som enligt gåvobrevet säger att stipendier skall delas ut till dem som studerar på nivåer efter gymnasieskolan. Vid lika bedömning av flera sökande skall enligt gåvobrevet de som är bördiga från Krokvågs by prioriteras.

Här kan du som läser vidare efter gymnasieskolan söka stipendium för att få ett extra tillskott till ökade kostnader som tillhör din vidareutbildning. Till exempel kostnader för läromedel, resor och boende.

Skolfonder

Fonden skall använda pengarna till aktiviteter avsedda att ge stimulans eller stöd till de som idag är lärare eller sjuksköterskor och är verksam i Ragunda kommun för att främja utbildning.

Här kan du som idag är lärare eller sjuksköterska, men vill vidareutbilda dig inom området, söka stipendium för att få ett ekonomiskt tillskott. Till exempel kostnader för läromedel, resor och boende.

Ansökan

Ansökan till dessa fonder görs via e-tjänst senast den 30 oktober 2023.

Stipendium - A O Olsson Minnesfond - Ragunda kommun Länk till annan webbplats.

Stipendium - Skolfonder - Ragunda kommun Länk till annan webbplats.

Kontaktperson

Linda Nordvall, ekonomichef

Beslut

Beslut av medel tas av kommunstyrelsen den 5 december 2023.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.