• Anläggningar med farliga kemikalier (Seveso-anläggningar)

  Du som bor i närheten av verksamheter som hanterar farliga kemikalier behöver känna till hur du ska agera vid en eventuell olyckshändelse.

 • Coronaviruset, covid-19

  Här samlar vi information om Covid-19 med hänvisningar till rätt aktörer för olika frågor.

 • Information vid samhällsstörningar och kris

  Vid en samhällsstörning som påverkar kommunen behöver medborgarna få tillgång till information om vad som händer för att kuna vidta åtgärder för egen del. För att få korrekt och bekräftad information använd i första hand kända kanaler.

 • Kriget i Ukraina

  Rysslands invasion av Ukraina pågår. Nationella myndigheter ansvarar för att bevaka händelseutvecklingen. Kommunen kopplas in om det sker något som förväntas påverka oss. Vi följer utvecklingen noga.

 • Krisberedskap

  Krissituationer inträffar ofta helt oväntat. Ragunda kommun har en god beredskap för att hantera det oförutsedda. Du behöver också vara förberedd att klara en tid utan stöd från myndigheter i händelse av en kris.

 • Lilla Krisinfo

  Lilla Krisinfo är en sida för barn och unga. Här kan du läsa när när det händer någonting allvarligt som påverkar många människor i Sverige. Vi skriver också om hur du kan vara förberedd på allt möjligt som kan hända. Och om hur samhället funkar när något händer.

 • POSOM

  I Ragunda kommun finns en POSOM-grupp, som vid en större händelse/kris, finns till förfogande för de som vistas i kommunen och är i behov av stöd.

 • Räddningstjänst

  Ragunda kommun är medlem i Jämtlands Räddningstjänstförbund och finns representerad i räddningsförbundets direktion (politisk representation).

 • Trygghet och Brottsförebyggande arbete

  Kommunen arbetar med trygghet på många olika sätt - både enskilt och tillsammans med andra aktörer i samhället. Många av de brott som sker går att förebygga.

 • Visselblåsarfunktion

  Ragunda kommun har en visselblåsarfunktion dit du kan anmäla misstankar om missförhållanden i Ragunda kommun.