Kontakta oss

Välkommen till Ragunda kommuns Kundcenter! Vi hjälper dig som är kommuninvånare, företagare och besökare. Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet.

Kontaktuppgifter Kundcenter

När du kontaktar kundcenter svarar våra kommunvägledare. De har god kunskap om kommunen och kan lotsa dig vidare till rätt person. Vissa ärenden kan Kundcenter lösa direkt.

Du kan ringa oss på 0696-68 20 00.

Knappval

När du ringer till oss får du tre olika val:

 1. Ragunda Bostad (Telefontid klockan 10-12)
 2. Individ- och familjeomsorgen
 3. Övriga frågor

Om du inte gör något knappval, utan bara väntar kvar kommer du att kopplas till ledig kommunvägledare.

Skicka e-post till Kundcenter

kundcenter@ragunda.se

Du kan också skriva till oss på adressen:
Ragunda kommun, Box 150, 844 21 Hammarstrand

Öppettider kommunhuset/Kundcenter, Hammarstrand

Måndag-torsdag: klockan 8-16

Fredag: klockan 8-15

Lunchstängt: måndag-fredag klockan 12-13

Öppettider Bygg- och miljöenheten

Tid för personligt besök avtalas med respektive handläggare innan besök.

Handläggarnas telefontider är måndag-fredag klockan 10-12.

Telefontid Kommunens budget och skuldrådgivare

Du når oss måndagar och tisdagar klockan 10-15.

Telefon: 0696-68 20 07Kommunens budget och skuldrådgivning

Myndighetsbrevlåda

Kommunens officiella e-post adress:

kommun@ragunda.se

Funktionsbrevlådor

Varje funktionsbrevlåda har en tillsynsansvarig som tömmer och bevakar brevlådan. Däremot skickas inte e-post automatiskt till registrator för diarieföring.

Avdelningschefer

Avdelningschef

E-postadress

Kommundirektör

Jenny Kriström

kommundirektor@ragunda.se

Skolchef

Maria Renvall

skolchef@ragunda.se

Socialchef

Håkan Wretling

socialchef@ragunda.se

Samhällsbyggnadschef

Eva Nilsson

sbchef@ragunda.se

E-post till Ragunda kommuns verksamheter

Verksamhet

E-postadress

Arbetsmarknad och integration

ami@ragunda.se

Bredbandssamordnare

bredbandssamordnare@ragunda.se

Bygg och miljö

bygg.miljo@ragunda.se

Ekonomi

ekonomi@ragunda.se

Energi- och klimatrådgivning

energirad@regionjh.se

Fastighetsenheten

fastighetsenheten@ragunda.se

Individ- och familjeomsorgen

ifo@ragunda.se

Kansli

kansli@ragunda.se

Kommunikation, webbplatser och pressfrågor

info@ragunda.se

Näringslivsfrågor

naringsliv@ragunda.se

Personal och HR

personalavdelningen@ragunda.se

Ragunda Bostad

bostad@ragunda.se

Renhållningen

renhallning@ragunda.se

Räddningstjänst

info@rtjamtland.se

Studievägledning

syv@ragunda.se

Städenheten

stad@ragunda.se

Turism

turism@ragunda.se

Upphandlingssamordnare

upphandlingssamordnare@ragunda.se

Vatten och avlopp

va@ragunda.se

Överförmyndare

overformyndaren@ostersund.se


Kultur och fritid

Verksamhet

E-postadress

Föreningssamordnare

forening@ragunda.se

Biblioteket Bispgården

biblioteket.bispgarden@ragunda.se

Biblioteket Hammarstrand

biblioteket.hammarstrand@ragunda.se

Biblioteket Stugun

biblioteket.stugun@ragunda.se

Barn och utbildning

Skola

E-postadress

Anders-Olof skolan

anders-olofskolan@ragunda.se

Hansåkerskolan

hansakerskolan@ragunda.se

Järåskolan

jaraskolan@ragunda.se

Kullstaskolan

kullstaskolan@ragunda.se

Fritidshem och förskolor

E-postadress

Fritidshem Gläntan

glantan.fritidshem@ragunda.se

Förskolorna i Ragunda kommun

forskolan@ragunda.se

Förskolan Himlavalvet

himlavalvet.forskola@ragunda.se

Förskolan Pluto

pluto@ragunda.se

Förskolan Skogsgläntan

skogsglantan@ragunda.se

Förskolan Skolbacken

skolbacken.forskola@ragunda.se

Förskolan Smultronet

smultronet.forskola@ragunda.se

Förskolan Småfolket

smafolket.forskola@ragunda.se

Kulturskola

E-postadress

Ragunda Kulturskola

kulturskolan@ragunda.se

Medborgarkontor

Våra bibliotek är också medborgarkontor och infopoints. Där får du enkelt och snabbt svar på dina frågor om kommunens verksamheter.

Du kan till exempel få hjälp med:

 • Kontakter med förtroendevalda och handläggare inom de kommunala förvaltningarna
 • Blankettservice och broschyrer
 • Tillgång till allmänna handlingar och kommunala protokoll
 • Felanmälan
 • Lämna in Medborgarförslag

På biblioteken finns naturligtvis böcker att låna, ljudböcker och tidsskrifter och dagens tidning. Vi har gratis tillgång till Internet via våra datorer eller din egen laptop/mobil.

Här hittar du bibliotekens öppettider

Infopoints

Turistinformation hittar du hos oss på Ragunda kommuns Kundcenter och på våra medborgarkontor. På våra InfoPoints kan du också få hjälp att hitta sevärdheter och evenemang i vårt område!

Här hittar du övriga Infopoints i vår kommun:

Infopoints - Ragundadalen Länk till annan webbplats.

Servicepunkt Borgvattnet

Ragunda kommun har en servicepunkt på Affär´n i Borgvattnet.affär´n i Borgvattnet Länk till annan webbplats.Servicepunkten är en plats som ska fungera som ett nav för service till de som bor och besöker Borgvattenbygden och där kan du hitta/få information samt nyttja bland annat:

 • dator och gratis wifi
 • e-tjänster
 • bokutlåning Ragunda biblioteket
 • kommunal information
 • infopoint

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.