Så kan du påverka

Har du idéer om hur Ragunda kommun kan utvecklas och förbättras? Då kan du lämna in ett medborgarförslag till våra förtroendevalda. Eller kontakta någon av våra politiker!

Medborgarförslag

Tanken med medborgarförslag är att alla medborgare ska kunna lyfta frågor som engagerar dem till kommunfullmäktige, kommunens högsta beslutande organ. Denna möjlighet finns för att uppmuntra till politiskt engagemang och deltagande i kommunen. Det spelar ingen roll om du är barn eller pensionär, arbetssökande eller heltidsanställd, nyinflyttad eller bofast sedan länge – det viktiga är dina idéer för ett bättre Ragunda.

Vem kan lämna medborgarförslag?

Du som är folkbokförd i Ragunda kommun, ung som gammal kan lämna in egna medborgarförslag till kommunfullmäktige. Det innebär att även barn och personer med utländsk bakgrund som saknar rösträtt får lämna förslag. Här har du chansen att påverka och förbättra den kommunala verksamheten genom att komma med synpunkter och idéer!

Föreningar, organisationer eller andra sammanslutningar kan inte lämna medborgarförslag.

Vad kan medborgarförslaget handla om?

Förslagen måste handla om frågor som hör till kommunens ansvarsområde och som kommunfullmäktige kan fatta beslut om. Det kan till exempel vara samhällsplanering, boende, trafikfrågor, skolfrågor etc.

Kommunfullmäktige kan inte behandla medborgarförslag som rör myndighetsutövning mot enskilda personer. Det får inte vara odemokratisk eller rasistiskt.

Varje förslag ska bara handla om ett ämne. Har du förslag som handlar om olika ämnen måste du lämna in flera förslag.

Vilka krav ställs på ett medborgarförslag?

För att ditt förslag ska kunna tas upp till behandling ska medborgarförslaget

  • innehålla ett konkret förslag som kommunfullmäktige kan ta ställning till,
  • inte handla om mer än en sak per förslag och
  • vara till nytta för många.

Vad får medborgarförslag inte handla om?

Förslag får inte vara rasistiskt, odemokratiskt eller strida mot lag eller annan författning. Förslag som rör myndighetsutövning mot enskild person får inte heller ställas.

Var lämnar jag medborgarförslag?

Medborgarförslaget kan skickas till: Ragunda kommun Box 150, 844 21 Hammarstrand eller du kan lämna in det till Ragunda kommuns Kundcenter, Centralgatan 15, Hammarstrand.

Det går också bra att lämna medborgarförslaget i vår e-tjänst. Lämna medborgarförslag - Ragunda kommun Länk till annan webbplats.

Förslaget kan också lämnas direkt vid fullmäktiges sammanträde.

Vad händer med mitt medborgarförslag?

Efter att du skickat in ditt förslag bestämmer kommunfullmäktiges presidium om medborgarförslaget får ställas eller inte. Kommunfullmäktige beslutar vilket utskott som ska bereda medborgarförslaget. Medborgarförslaget återgår sedan till kommunfullmäktige för beslut.

Sådant som kan påverka den totala ärendetiden för medborgarförslaget är bland annat omfattningen av de utredningar som behövs som underlag för beslut och antal nämnder som ska fatta beslut om förslaget innan det slutligen kan beslutas i kommunfullmäktige.

Ditt inlämnade förslag kan komma att lämnas ut vid begäran från annan då en handling blir allmän genom att den antingen kommer in till en myndighet eller upprättas av myndigheten. Handlingen måste också vara förvarad hos myndigheten.

Ta kontakt med dina politiker

Ragunda kommun är en demokratisk organisation. Förutom att rösta fram vilka personer som du vill ska bestämma i kommunen finns det flera sätt för dig att påverka vilka beslut politikerna tar.

Om du vill komma med förslag eller berätta din åsikt kan du kontakta en politiker eller en nämnd. Om du kontaktar en politiker kan den sedan föra frågan vidare genom att till exempel ta upp frågan som ett ärende på ett nämndssammanträde eller som ett förslag till kommunfullmäktige.

Fördelen med att få stöd av en politiker är att politikern i sin tur kan få med sig sitt parti och kanske även andra partier, vilket ökar chansen för att din åsikt eller ditt förslag ska leda till en åtgärd.

Här hittar du alla våra ledamöter:Ledamöter i Ragunda kommun

Besök kommunfullmäktige

Du är välkommen att komma och lyssna på kommunfullmäktiges sammanträden.

Kommunfullmäktiges sammanträdeskalender

Politiska partier i Ragunda kommun

Om du vill ha ytterligare information om de politiska partierna och deras tankar och planer för Ragunda kommun är det enklast att kontakta partierna direkt. Se kontaktuppgifter på respektive partis webbplats.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.