• Elevhälsa

  Till elevhälsan kan du som elev eller förälder vända dig vid behov av extra stöd.

 • Familjecentralen och Öppna förskolan

  Familjecentralen och öppna förskolan är en hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande och stödjande verksamhet och mötesplats som anpassas utifrån hela familjens livssituation. Välkommen till oss!

 • Förskolor

  I Ragunda kommun finns fem kommunala förskolor. Vi sätter barnens intresse och välmående i centrum och leken är den största inspirationen till lärande och utveckling.

 • Försäkringar

  Ragunda kommun har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Protector Försäkring.

 • Föräldraskapsstöd

  Här finns information om vad olika aktörer i kommunen erbjuder dig som förälder, ditt/dina barn eller er alla tillsammans för att ni alla ska må så bra som möjligt tillsammans!

 • Grundskolor

  Läs om våra fyra grundskolor och fritidshem.

 • IST - skolverktyg

  IST är Ragunda kommuns skolverktyg. Här kan du bland annat göra frånvaroanmälan, se scheman, ansöka om och säga upp plats i förskolan.

 • Jämtlands gymnasieförbund

  Jämtlands Gymnasieförbund (JGY) består av de kommunala gymnasieskolorna, gymnasiesärskolan samt viss vuxenutbildning.

 • Kulturskolan

  Kulturskolans huvuduppgift är att ge frivillig undervisning i instrument, sång eller annat ämne som till exempel dans, drama, film, bild & form, eller samspel i olika konstnärliga former.

 • Kvalitetsarbete

  I varje grundskola pågår ett systematiskt kvalitetsarbete som grundar sig på nationella styrdokument och de mål som är fastställda av kommunstyrelsen.

 • Läsårstider

  Här kan du se grundskolornas tider för skoldagarna, läsårstider och planeringsdagar.

 • Mat i förskola och skola

  Med skollunchen i förskola och skola har vi möjlighet att på ett positivt och naturligt sätt främja en hälsosam livsstil med bra matvanor hos våra barn och ungdomar.

 • Skolskjuts

  Samtliga kommuner i Jämtlands län har tagit beslut om tillämpning av ett länsövergripande skolskjutsreglemente. Här hittar du mer information.

 • Synpunkter och klagomål för förskola/skola

  Har du synpunkter, klagomål eller beröm? Dina synpunkter är värdefulla för att vi ska kunna förbättra verksamheten.

 • Ungdomskort, gratis busskort för barn och unga

  Alla barn och ungdomar mellan 6-19 år i Ragunda kommun får ett busskort i syfte att skapa bättre rörlighet i kommunen och länet.

 • Vuxenutbildning

  Det är aldrig försent att plugga för ett nytt yrke, omskola sig, läsa upp betyg eller läsa in betyg!

Nyheter

 • Liljekonvaljer_730px.jpg

  Tider för skolavslutningarna

  Barn och utbildning
  Det börjar närma sig skolavslutning och sommarlov! Grundskolorna i Ragunda kommun har skolavslutning fredag den 16 juni. Tiderna hittar du här.
 • Lediga jobb lärare Ragunda kommun.jpg

  Vill du vara med och forma Sveriges framtid?

  Barn och utbildning
  Är du nyfiken och har ett brinnande intresse för barns och elevers utveckling? Då har du nu möjlighet att bli en viktig kugge i Ragunda kommuns barn- och utbildningsavdelning.
 • skriva 730px.jpg

  Information gällande moduler för Järåskolan

  Barn och utbildning
  Kommunstyrelsen fattade beslut om modullösning för årskurs F-3 Järåskolan vid KS den 12 april.