Ta emot praoelev

Prao och praktik ger ungdomar en möjlighet att få en första kontakt med arbetslivet och är en viktig del av deras framtida studie- och yrkesval. För dig som arbetsgivare är det en möjlighet att marknadsföra din bransch, ditt yrke och din arbetsplats för framtidens medarbetare.

Syftet med PRAO är att eleverna ska få kunskap om arbetslivet inför kommande studie- och yrkesval. PRAO är en värdefull modell för samverkan mellan skola och arbetsliv utanför skolan och kan bidra med viktiga erfarenheter inför kommande val av utbildning och yrkesinriktning. Genom PRAO ske eleverna få erfarenhet av yrkeslivet och inblick i hur arbetslivet fungerar, samt hur arbetslivet i specifika branscher går till.

Varför ska man ta emot praoelever och praktikanter på arbetsplatsen?
Praoeleven och praktikanten idag kan vara din medarbetare imorgon. Prao- och praktikperioden är en fantastisk möjlighet för företag att möta ungdomar och att visa upp sin bransch, vilken bredd av tjänster som finns i verksamheten och bidra till att öka deras kunskap om arbetslivet samt att motivera dem att kanske välja just din bransch i sitt kommande yrkesval. Ungdomar är framtidens anställda, företagare, kunder och politiska beslutsfattare.

Prao och praoperioder i grundskolan

I Ragunda kommuns grundskolor gör eleverna sin prao under en vecka i årskurs 8 och under en vecka i årskurs 9. Prao är en förkortning av praktisk arbetslivsorientering och är en lagstadgad del av undervisningen i grundskolan.

PRAO-veckorna brukar ligga så här:

Årskurs 9:

  • Hansåkerskolan, Stugun, vecka 43 (veckan innan höstlovet).
  • Anders-Olof skolan, Hammarstrand, vecka 46 och 47 (en vecka efter höstlovet).

Årskurs 8:

  • Anders-Olof skolan, Hammarstrand,  vecka 7 och 8.
  • Hansåkerskolan, Stugun. Vecka 9 (veckan innan sportlovet).

Vill du ta chansen att visa upp ditt yrke och din bransch? Lämna en intresseanmälan via vår e-tjänst:

Intresseanmälan - ta emot praoelev - Ragunda kommun Länk till annan webbplats.

Ta emot en praoelev eller praktikant – viktigt att tänka på

Handledare

Arbetsplatsen ska utse en handledare som ansvarar för eleven. Handledaren ger praktisk information, ser till att eleven blir väl omhändertagen och anpassar arbetsuppgifterna efter elevens förutsättningar. Handledaren är också skolans kontaktperson.

Arbetstider

Eleverna får arbeta högst 8 timmar per dag inklusive lunchrast. Arbetstiderna kan med fördel anpassas efter busstider men eleverna får inte börja före klockan 06.00 eller sluta efter klockan 20.00.

Arbetsmiljö

Skolan och arbetsgivaren har tillsammans ansvar för elevernas arbetsmiljö under praon. Skolan riskbedömer praoplatsen tillsammans med arbetsgivaren och vidtar åtgärder om det behövs. Elever får enbart utföra lättare och riskfritt arbete under sin prao. Läs mer i Arbetsmiljöverkets broschyr Så får barn och ungdomar arbeta.

Frånvaro

Om eleven blir sjuk eller av annan anledning måste vara frånvarande från praoplatsen ska vårdnadshavaren anmäla detta både till praoplatsens handledare och till skolan.

Skyddskläder

Om arbetsplatsen kräver skyddskläder behöver detta erbjudas praoeleven.

Försäkring

Eleverna har en olycksfallsförsäkring genom Ragunda  kommun och är försäkrad även under praoperioden.

Information om försäkringen

Kompetenskompassen

Många arbetsgivare upplever tillgången på rätt arbetskraft som ett stort tillväxthinder. Samtidig finns det många unga som inte vet var jobben finns eller hur de tar sig dit.

I projektet Kompetenskompassen som drivs av Handelskammaren Mittsverige arbetar vi för att ge framtidens arbetskraft kunskap för att kunna ta medvetna studie- och yrkesval. Genom aktiviteter informerar vi ungdomar om hur arbetsmarknaden ser ut, var jobben finns och vad de behöver tänka på för att ta sig dit. Vi lyfter även det lokala näringslivet för att öka ungas intresse och kunskap om vilka företag och arbetsmöjligheter som finns i kommun och i våra regioner.

Är du intresserad av att delta i projektet eller läsa mer om det kan du besöka deras hemsida:

Kompetenskompassen – Handelskammaren Mittsverige (midchamber.se) Länk till annan webbplats.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.