Upphandling och inköp

Samtliga kommuner i Jämtlands län samarbetar inom upphandling via ett gemensamt upphandlingskontor.

Upphandlingskontoret finns i Östersund och upphandlar varor och tjänster som de samverkande kommunerna har behov av. Kontoret styrs politiskt via en gemensam nämnd för upphandlingssamverkan (GNU).
Upphandlingskontoret gör även upphandlingar på uppdrag, det kan vara varor och tjänster som är specifika för någon avdelning inom någon av kommunerna.

Information om upphandlingskontoret

Upphandlingar - Östersund.se (ostersund.se) Länk till annan webbplats.

Gällande avtal

Alla gällande avtal för Ragunda kommun hittar du i vår gemensamma databas:

Mercell TendSign Länk till annan webbplats.

Att delta i upphandlingar

Upphandling för leverantörer

För att bli leverantör till kommunen måste du ha deltagit i en upphandling med ett anbud eller lämnat pris i en direktupphandling. Som leverantör kan du leverera varor eller tjänster inom ett ramavtal (när beställningar görs) eller leverera en specifik vara eller tjänst vid ett bestämt tillfälle. Entreprenader ska endast utföras inom ett upphandlat avtal. Upphandlingar är reglerade genom lag och genom kommunens egna regler.

För att kunna ha möjlighet att bli uttagen som leverantör till kommunen så måste du lämna in ett anbud i den upphandling som du är intresserad av.

När anbudstiden är slut bedöms alla anbud som inkommit i rätt tid. Förfrågningsunderlaget anger även hur anbuden ska bedömas. Efter bedömning av anbuden tas sedan beslut om vilken eller vilka leverantörer som kan leverera till kommunen.

Först när avtal slutits mellan utvald leverantör och kommunen får beställningar göras eller leverans ske.

Direktupphandlingar ska bara utgöra undantagsfall och styrs också av lagen och kommunens regler.

Försäljning via telefon eller på plats eller rabattavtal utan upphandling accepteras inte.

Hur utformar man sitt anbud?

På Upphandlingsenhetens hemsida finns mycket bra information för dig som vill bli leverantör åt offentlig sektor. Det finns också en anbudsskola där du får lära dig hur man lägger anbud i en upphandling.

Göra affärer med offentlig sektor | Upphandlingsmyndigheten Länk till annan webbplats.

Skapa konto i upphandlingsverktyget Tendsign

Här finns information om hur du skapar ett konto och lägger anbud i upphandlingsverktyget Tendsign.

Mercell Tendsign upphandlingsverktyg Länk till annan webbplats.

Hur samarbetar man med andra leverantörer?

Om fler mindre företag samarbetar i upphandlingar stärks konkurrensen. Konkurrensverket har lanserat en vägledning för mindre företag som vill samarbeta.

Samarbete vid upphandling (konkurrensverket.se) Länk till annan webbplats.

Aktuella direktupphandlingar

Här kan du se Ragunda kommuns pågående direktupphandlingar samt läsa hur du lämnar in anbud till dessa.

Återplantering framför kommunhuset

Behov

Björkarna framför Kommunhuset i Hammarstrand är gamla och behöver tas bort. Ragunda kommun önskar därför genom direktupphandling uppdra till leverantör att ombesörja ersättande växtlighet i björkarnas ställe. Eftersom lösningsförslagen kan se olika ut genomförs denna upphandling som en konkurrenspräglad dialog. Entreprenaden avses vara en utförandeentreprenad, men detta kan komma att ändras utifrån hur dialogen fortlöper.

I ett första skede har leverantörer bjudits in att lämna in en intresseanmälan. Denna skulle vara kommunen tillhanda senast 10 maj 2023 och handläggning av inkomna anmälningar pågår.

För frågor kring uppdraget och för platsbesök

Kontakta Kersti Rikka:

kersti.rikka@ragunda.se

0696-68 21 71

Har du frågor kring upphandlingsförfarandet?

Kontakta upphandlingssamordnare:upphandlingssamordnare@ragunda.se0696-68 22 19

Fönsterputs 2023-2025

Ragunda kommun upphandlar ramavtal med en leverantör för att tillgodose behov av fönsterputs på kommunala fastigheter. Datum för sista anbudsdag har passerat och utvärdering pågår.

Har du frågor?

Kontakta upphandlingssamordnare Johan Roos Högberg:upphandlingssamordnare@ragunda.se 0696-68 22 19

Kommande upphandlingar 2023

 • Fordon
 • Formar för matportioner
 • Tvättjänster
 • Arbetskläder/skor
 • Handledningstjänster
 • Skolläkare
 • Hisservice
 • Flyttjänster och magasinering
 • Bevakningstjänster
 • Kopiatorer, skrivare och tjänster
 • Juridiska tjänster

Kommande upphandlingar 2024

 • Flyttstädning
 • Fönsterputsning
 • Pumpteknik
 • Gardiner
 • Företagshälsovård
 • Spol- och diskdesinfektorer
 • Köksutrustning
 • Kontorsmaterial
 • Lek- och hobbymaterial
 • Minnesgåvor
 • Fällningskemikalier

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.