Upphandling och inköp

Samtliga kommuner i Jämtlands län samarbetar inom upphandling via ett gemensamt upphandlingskontor.

Upphandlingskontoret finns i Östersund och upphandlar varor och tjänster som de samverkande kommunerna har behov av. Kontoret styrs politiskt via en gemensam nämnd för upphandlingssamverkan (GNU).
Upphandlingskontoret gör även upphandlingar på uppdrag, det kan vara varor och tjänster som är specifika för någon avdelning inom någon av kommunerna.

Information om upphandlingskontoret

Upphandlingar - Östersund.se (ostersund.se) Länk till annan webbplats.

Gällande avtal

Alla gällande avtal för Ragunda kommun hittar du i vår gemensamma databas:

Mercell TendSign Länk till annan webbplats.

Att delta i upphandlingar

Upphandling för leverantörer

För att bli leverantör till kommunen måste du ha deltagit i en upphandling med ett anbud eller lämnat pris i en direktupphandling. Som leverantör kan du leverera varor eller tjänster inom ett ramavtal (när beställningar görs) eller leverera en specifik vara eller tjänst vid ett bestämt tillfälle. Entreprenader ska endast utföras inom ett upphandlat avtal. Upphandlingar är reglerade genom lag och genom kommunens egna regler.

För att kunna ha möjlighet att bli uttagen som leverantör till kommunen så måste du lämna in ett anbud i den upphandling som du är intresserad av.

När anbudstiden är slut bedöms alla anbud som inkommit i rätt tid. Förfrågningsunderlaget anger även hur anbuden ska bedömas. Efter bedömning av anbuden tas sedan beslut om vilken eller vilka leverantörer som kan leverera till kommunen.

Först när avtal slutits mellan utvald leverantör och kommunen får beställningar göras eller leverans ske.

Direktupphandlingar ska bara utgöra undantagsfall och styrs också av lagen och kommunens regler.

Försäljning via telefon eller på plats eller rabattavtal utan upphandling accepteras inte.

Hur utformar man sitt anbud?

På Upphandlingsmyndighetens hemsida finns mycket bra information för dig som vill bli leverantör åt offentlig sektor. Det finns också en anbudsskola där du får lära dig hur man lägger anbud i en upphandling.

Göra affärer med offentlig sektor | Upphandlingsmyndigheten Länk till annan webbplats.

Skapa konto i upphandlingsverktyget Tendsign

Här finns information om hur du skapar ett konto och lägger anbud i upphandlingsverktyget Tendsign.

Mercell Tendsign upphandlingsverktyg Länk till annan webbplats.

Hur samarbetar man med andra leverantörer?

Om fler mindre företag samarbetar i upphandlingar stärks konkurrensen. Konkurrensverket har lanserat en vägledning för mindre företag som vill samarbeta.

Samarbete vid upphandling (konkurrensverket.se) Länk till annan webbplats.

Aktuella direktupphandlingar

Här annonserar Ragunda kommun vissa direktupphandlingar utifrån förenklade mallar. Syftet är att förbättra tillgängligheten och göra det så enkelt som möjligt för leverantörer att lämna anbud.

Direktupphandlingar via hemsidan.

Inga upphandlingar annonseras här för tillfället.

Kommande upphandlingar 2024

 • Tekniska konsulter: Mark, El, VVS, Vent, Styr, OVK
 • Underhåll Gatubelysning
 • Däckservice
 • Konferensanläggningar
 • Fastighetsunderhåll El
 • Grävtjänster
 • Gardiner
 • Företagshälsovård
 • Spol- och diskdesinfektorer
 • Köksutrustning
 • Kontorsmaterial
 • Lek- och hobbymaterial
 • Minnesgåvor
 • Fällningskemikalier

Kommande upphandlingar 2025

 • Pumphustekniker
 • Fordonsfinansiering
 • Gaser
 • Glasmästeritjänster
 • Laboratorietjänster
 • Maskindiskmedel och service av doseringsutrustning
 • Arbetsglasögon och synundersökning
 • Hotellogi
 • Litteratur
 • Bygghandelsvaror
 • Rekryteringsstöd

 

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.