Torghandel

Vill du boka saluplats för torghandel i Ragunda kommuns tätorter Hammarstrand, Bispgården eller Stugun? Här finns mer information.

På de här adresserna finns allmänna försäljningsplatser för torghandel:

  • Parkeringsplatsen vid Ica butik, Forsvägen 22 i Bispgården.
  • Parkeringsplatsen framför gula huset vid Centralgatan 13 i Hammarstrand.
  • Parkeringsplatsen vid Lilla bageriet cafét i Stugun Gjurds väg 17.

Tider för försäljning

Försäljningen får börja vardagar (måndag - lördag) tidigast klockan 08.00 och sluta senast klockan 18.00.

Försäljarna får inte börja lägga upp varor eller redskap på försäljningsplatsen tidigare än 30 minuter före försäljningstidens början.

Fasta och tillfälliga saluplatser

På de allmänna försäljningsplatserna för torghandel finns både fasta och tillfälliga saluplatser, vilka bestäms av kommunen.

Fasta saluplatser

Fasta saluplatser är platser som upplåtes till en och samma innehavare på bestämd tid, men högst tolv månader. Fasta saluplatser bokas och betalas halvårsvis i förskott och gäller då en specifik plats. Kommunen kan vid enstaka tillfällen, om förhållandena så kräver, anvisa en annan plats. Upphör innehavaren av fast saluplats med torghandel ska skriftlig anmälan göras till kommunen.

Tillfälliga saluplatser

Tillfälliga saluplatser upplåtes för en viss dag och anvisas av kommunen. Innehavarens rätt att använda saluplatsen får inte överlåtas på någon annan.

Priser

  • Hela dagen med strömförsörjning: 100 SEK
  • Hela dagen utan strömförsörjning: 50 SEK

Beställning och betalning

Beställning sker genom kundcenter. Betalning sker via Swish. Uppgifter skickas i bekräftelsemail vid bokning.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.