• Akut hjälp

  Behöver du eller någon i din närhet snabbt hjälp? Här kan du hitta telefonnummer till akut hjälp, social beredskap och andra jourtelefoner.

 • Arbetsmarknad och integration (AMI)

  Enheten för Arbetsmarknad och Integration (AMI) jobbar på olika sätt för att finnas där för den som behöver lite extra stöd, hjälp och motivation för att hitta sin plats i samhället och/eller i arbetslivet.

 • Bostadsanpassning

  Kommunen kan ge bidrag till handikappanpassning av bostäder. Bidraget är till för att göra det möjligt för äldre och/eller funktionshindrade att leva ett självständigt liv i egen bostad.

 • Dödsfall och begravning

  I stunder av sorg kan det vara svårt att tänka klart. Här får du råd om vad som rent praktiskt måste ordnas när en närstående har gått bort.

 • Färdtjänst

  Länstrafiken ansvarar för färdtjänst och riksfärdtjänstresorna för Berg, Bräcke, Härjedalen, Ragunda, Strömsund och Åre kommun.

 • God man, förvaltare och förmyndare

  I alla kommuner ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. Ragunda kommun ingår i en gemensam nämnd med Krokoms kommun, Åre kommun och Östersunds kommun. Överförmyndarkansliet i Östersund handlägger samtliga ärenden och det är dit du vänder dig för frågor.

 • Hemsjukvård och hjälpmedel

  Kommunens ansvar för en god hälso- och sjukvård motsvarar regionens ansvar men med den begränsningen att det inte omfattar läkarnivå. Inom den kommunala hälso- och sjukvården arbetar sjuksköterskor, distriktssköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter.

 • Information om svensk socialtjänst på flera språk

  På Socialstyrelsens hemsida finns information om svensk socialtjänst på flera språk.

 • Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

  Kommunens medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ansvarar för att kommunens hemsjukvård bedriver en god och säker vård- och omvårdnad.

 • Misstanke om att barn far illa

  Barn som far illa eller riskerar att fara illa, är ett gemensamt samhälls­ansvar. Ofta får socialtjänsten kunskap om sådana missförhållanden genom en anmälan.

 • Sekretess

  Alla som arbetar inom hälso– och sjukvården och socialtjänsten har tystnadsplikt. Det betyder att uppgifter om ditt hälsotillstånd eller andra personliga uppgifter inte får föras vidare. Det gäller även de som praktiserar eller har uppdrag av kommunen.

 • Socialpsykiatri och LSS

  Har du behov av stöttning med rutiner och struktur i vardagen, har du känslan av att du är isolerad och saknar nätverk och socialt sammanhang?

 • STAR Ragunda - Samverkansteam för arbetslivsinriktad rehabilitering

  STAR - Samverkansteam för arbetslivsinriktad rehabilitering är en samverkansinsats som finns i hela länet och finansieras av Samordningsförbundet Jämtland Härjedalen.

 • Stöd för barn och unga

  Det tillhör livet att det ibland känns tungt och trist – men om du känner dig ledsen eller orolig under en längre tid är det bra att ta hjälp.

 • Stöd för familj

  På de här sidorna hittar du information om olika former av stöd och hjälp till föräldrar och familjer.

 • Stöd för vuxna

  Här finns information om den hjälp och stöd som finns att få för vuxna. Bland annat finns hjälp att få angående missbruk/beroende, ekonomiskt bistånd och psykisk ohälsa. Vi har också budget och skuldrådgivning.

 • Stöd för äldre och seniorer

  Här hittar du information om våra boenden för äldre, korttidsvistelse och maten som serveras på våra boenden.

 • Synpunkter, beröm och klagomål

  Har du några synpunkter, klagomål, förbättringsförslag eller beröm så kan du skicka in det till oss här.

Nyheter