Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Kommunens medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ansvarar för att kommunens hemsjukvård bedriver en god och säker vård- och omvårdnad.

Det innebär bland annat att se till att det finns rutiner och riktlinjer för hur vårdskador rapporteras, att den enskilde får den vård som läkare har ordinerat, att hantering av läkemedel sker ändamålsenligt och på säkert sätt. I ansvaret ingår även att systematiskt följa upp verksamhetens kvalitet.

Kontakta Kundcenter för att komma i kontakt med kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.

Innehåll på sidan