• Barnahus Jämtlands län

  På Barnahus arbetar myndigheter och kommuner tillsammans för att våld och övergrepp ska upphöra mot barn och unga.

 • Faderskap och föräldraskap

  När ett barn föds och kvinnan inte är gift behöver föräldraskapet faställas. Här kan du läsa mer om hur det går till.

 • Familjecentralen och Öppen förskola

  Familjecentralen och öppna förskolan är en hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande och stödjande verksamhet och mötesplats som anpassas utifrån hela familjens livssituation. Välkommen till oss!

 • Familjehem

  Barn och ungdomar som inte kan bo hos sina föräldrar av olika anledningar kan behöva komma till en trygg tillvaro i ett familjehem eller till ett Hem för vård och boende (HVB).

 • Familjerådgivning i Jämtlands län

  Familjerådgivningen erbjuder samtal för vuxna par, syskon, familjer och enskilda som befinner sig i relations- och samlevnadssvårigheter.

 • Föräldraskapsstöd

  Här finns information om vad olika aktörer i kommunen erbjuder dig som förälder, ditt/dina barn och för att ni alla ska må så bra som möjligt tillsammans!

 • Kontaktfamilj och kontaktperson

  Kontaktfamilj eller kontaktperson är en frivillig insats som socialtjänsten kan erbjuda efter behovsbedömning.

 • Tips till vårdnadshavare

  Du som vårdnadshavare och nära vuxen är det viktigaste i ditt barns och tonårings liv. På denna sida hittar du tips och råd som kan bidra till att ge ditt barn de bästa förutsättningarna för att må bra, utvecklas och känna sig trygg.