Dödsfall och begravning

I stunder av sorg kan det vara svårt att tänka klart. Här får du råd om vad som rent praktiskt måste ordnas när en närstående har gått bort.

Bouppteckning

När en person dör ska normalt en bouppteckning göras inom tre månader och därefter sändas till Skatteverket för registrering. Begravningsbyråer och de flesta banker åtar sig bouppteckningsärenden. Om inga tillgångar finns i dödsboet kan det bli aktuellt med en dödsboanmälan, se nedan.

Dödsboanmälan

Om dödsboet saknar tillgångar, kontakta Individ- och familjeomsorgen, så utreder vi om en dödsboanmälan kan göras. IFO når du på telefon 0696-68 20 00, knappval 2.

Under vissa omständigheter har kommunen ett ansvar gällande hantering av en persons bortgång. Ansvaret är fastställt enligt begravningslagen och ärvdabalken, de delar som ingår i kommunens ansvar är bland annat:

  • Besluta om dödsboanmälan
  • Utreda och, om behov föreligger, bevilja ekonomiskt bistånd till begravningskostnad
  • Beställa begravning
  • Förvalta dödsboet

Dödsboanmälan är en enklare boutredning som under vissa förutsättningar kan ersätta den bouppteckning som dödsboet annars ska upprätta. Vid dödsboanmälan får det inte finnas ekonomiska tillgångar som exempelvis, egendom eller tomträtt. Det är viktigt att inga räkningar betalas innan dödsboanmälan är klar och att alla autogirobetalningar stoppas.

När tillgångarna i dödsboet på dödsdagen endast täcker kostnader för begravning och andra utgifter knutna till dödsfallet finns möjlighet att få ett beslut om dödsboanmälan som ska inlämnas till Skatteverket. Enbart kommunen kan göra dödsboanmälan.

Om tillgångarna i dödsboet på dödsdagen inte räcker till en enkel begravning finns möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen. Det ekonomiska biståndet ansöks om på samma sätt som ekonomiskt bistånd i allmänhet. Observera att makar har ett visst ekonomiskt ansvar för varandra och att det beaktas i beräkning av bistånd. När någon avlidit och anhöriga eller annan närstående saknas, som kan ansvara för att beställa begravning, har kommunen ansvar att ordna detta.

Kommunen har i vissa situationer det yttersta ansvaret för att förvalta ett dödsbo till dess att dödsbodelägare anträffas.

Begravningscermoni

Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten för alla medborgare.

Välkommen till Svenska kyrkan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

De sköter genom sina församlingar och samfälligheter begravningsväsendet på statens uppdrag. Ansvaret gäller att anordna och hålla allmänna begravningsplatser inom ett avgränsat område och att anordna särskilda begravningsplatser för till exempel muslimska och judiska trosbekännare.

Borgerlig begravning

Den borgerliga begravningsakten är en minnesstund där inga religiösa inslag förekommer. De anhöriga kan fritt välja lokal, musik, sång och andra inslag i akten.
Någon begravningsförrättare är inte nödvändig. Den som leder begravningen kan vara en anhörig, en god vän eller någon helt utomstående anförtrotts förättningen.

Begravningsverksamheten finansieras av en allmän begravningsavgift som alla betalar via skattesedeln. Begravningsavgiften ger rätt till gravplats, kremering, gravsättning, diverse transporter och lokal för begravningsceremonin.

Begravningsombud

Begravningar är en samhällelig uppgift som Svenska kyrkan är huvudman för. Svenska kyrkan leds av valda politiker som väljs av de som är medlemmar i kyrkan. För att tillvarata rätten till begravning för de som inte är medlemmar utser Länsstyrelsen ett begravningsombud.

Begravningsombudet utses för en period av fyra år. Den som inte är medlem i Svenska kyrkan kan kontakta begravningsombudet när det gäller begravningsfrågor. Begravningsombudet kan nås via kommunens Kundcenter.

Tillstånd att sprida aska

Ansökan om tillstånd att strö ut aska efter avliden görs hos Länsstyrelsen.

Ansökan om tillstånd att strö ut aska efter avliden (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.