Sekretess

Alla som arbetar inom hälso– och sjukvården och socialtjänsten har tystnadsplikt. Det betyder att uppgifter om ditt hälsotillstånd eller andra personliga uppgifter inte får föras vidare. Det gäller även de som praktiserar eller har uppdrag av kommunen.

Tystnadsplikten omfattar information som delas muntligt eller skriftligt. Tystnadsplikten gäller för alltid även personal skulle avsluta sin anställning.

För att du ska få så bra omvårdnad och vård som möjligt så är det bra om personalen som du har kontakt med får kännedom om vilka behov just du har. Det kan också underlätta om informationen får föras vidare mellan olika vårdgivare t ex vid en vårdplanering mellan sjukhuset och kommunens vård och omsorg. Du ska då få möjligheten att delta samt även ge dit medgivande till informationsutbyte.

Vad är det som berörs av tystnadsplikten? Jo, i princip allt som rör dina personliga förhållanden och som inte leder till att du lider men av att andra får ta del av informationen. Det är ett vitt begrepp att ”lida men”, i första hand syftas det till kränkning av den personliga integriteten.

Personliga förhållanden kan vara släktskap, familjeförhållanden, personliga karaktärer, ekonomi eller hälsotillstånd.

Via samtycke ger du ditt godkännande till att information om dig får delas mellan olika professioner och du har också möjlighet att begränsa delningen av information.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.

Innehåll på sidan