• Avgifter och taxor

  Avgifter tas ut för vård, omsorg och socialt stöd enligt Socialtjänstlagen och Hälso- och Sjukvårdslagen.

 • Budget och skuldrådgivning

  Hur mår din ekonomi? Budgetrådgivningen ger dig tips och råd för en stabilare ekonomi. För att besöka oss behöver du inte ha skulder. Du kanske bara känner dig bekymrad eller har några obetalda räkningar.

 • Försörjningsstöd

  Vi kan alla hamna i ekonomiska svårigheter under en period. Du som har ekonomiska problem och inte kan försörja dig själv kan då ansöka om försörjningsstöd, tidigare kallat socialbidrag.

 • Missbruk och beroende

  Känner du oro, för dig själv eller någon annan, gällande alkohol eller droger? Spelar du överdrivet mycket om pengar? Individ-och familjeomsorgen kan hjälpa dig att ta dig ur ett missbruk.

 • Våld i nära relationer

  Det finns hjälp att få för dig som utsätts för våld och hot i en nära relation. Våld kan vara psykiskt, fysiskt, materiellt, ekonomiskt, sexualiserat eller latent. Det kan också vara hedersrelaterat.