Våld i nära relationer

Det finns hjälp att få för dig som utsätts för våld och hot i en nära relation. Våld kan vara psykiskt, fysiskt, materiellt, ekonomiskt, sexualiserat eller latent. Det kan också vara hedersrelaterat.

Var kan jag få hjälp?

Du som bor i Ragunda kommun kan vända dig till Individ- och familjeomsorgen:

0696-68 20 00 (knappval 2)

ifo@ragunda.se

Vid akut behov av hjälp, ring SOS Alarm:

112

Du kan också vända dig till:

Centrum Mot Våld, Östersund

Centrum Mot Våld hjälper kvinnor, män och barn i Jämtlands län som har utsatts för/upplever våld i en nära relation. Vi erbjuder: Individuella kris- & stödsamtal på
lång eller kort sikt utifrån dina behov. Hjälp att bearbeta det som hänt, fundera över och fatta svåra beslut. Praktisk hjälp, som att finna och kontakta andra myndigheter, som försörjningsstöd, familjerätt, polis, brottsofferjour eller annat.

Tillsammans formulerar vi framtidsmål, skapar strategier och möjligheter att nå dit.
Samtalen är gratis och vi arbetar under sekretess.
Du kan ringa själv för att boka ett besök eller för telefonrådgivning eller via socialsekreterare, sjukvården eller polisen.
Du kan vara anonym och vi för inga journaler.
Om det framkommer att barn far illa, har vi anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen.

Trappan - för barn som upplevt våld

Trappan innebär individuella samtal för dig mellan 4-18 år som har sett/upplevt någon
form av våld i hemmet. Du kan kontakta oss själv eller med hjälp av någon vuxen.
Du kan ha upplevt att någon i familjen blivit slagen eller hotad. Du kan veta att någon blivit slagen när du inte varit där. Du har hört/sett bråk i din närhet. De som jobbar här berättar inte för andra vad du har pratat om. Du kan få Trappan-samtal i din hemkommun eller så kan du vända dig till Centrum Mot Våld. I Ragunda kommun kan du ansöka om Trappan-samtal hos Individ-och familjeomsorgen.

Samtal om våld

Samtal om våld är en behandlingsform som kan vara aktuell för den som är minst
18 år gammal och använder eller har använt våld och/eller hot mot någon
närstående, har svårt att hantera sin ilska och/eller aggressioner samt frivilligt söker hjälp till förändring. Samtalen är gratis och vi arbetar under sekretess. Du kan ringa själv för att boka ett besök eller för telefonrådgivning. Du kan vara anonym och vi för inga journaler. Om det framkommer att barn far illa, har vi anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen.

Kostnadsfritt telefonnummer Centrum mot Våld (dagtid): 0200-12 01 45

E-post: centrummotvald@ostersund.se

Trappan: 063-14 32 00

E-post: trappan@ostersund.se

Samtal om våld (torsdagar och fredagar): 072-548 59 02/072-548 53 46

Centrum Mot Vålds hemsida Länk till annan webbplats.

Kvinnofridslinjen

Öppen dygnet runt. Samtalen är gratis och syns inte på telefonräkningen.

Telefon: 020-50 50 50

Kvinnofridslinjen.se Länk till annan webbplats.

Brottsofferjouren

Telefon: 0200-21 20 19

Brottsofferjouren – Stöd för brottsoffer, vittnen & anhöriga Länk till annan webbplats.

Kvinnojouren i Jämtlands län

Telefon: 063-13 25 00

Kvinnojouren Jämtlands län Länk till annan webbplats.

Terrafem

Terrafem is a helpline that offers support in 53 languages.

Telefon: 020-52 10 10

Terrafem.org Länk till annan webbplats.

Polisen

Polismyndigheten (polisen.se) Länk till annan webbplats.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.