Försörjningsstöd

Vi kan alla hamna i ekonomiska svårigheter under en period. Du som har ekonomiska problem och inte kan försörja dig själv kan då ansöka om försörjningsstöd, tidigare kallat socialbidrag.

Försörjningsstöd finns för att ge dig tillfällig hjälp med din ekonomi så att du kan bli självförsörjande så snart som möjligt.

Tillsammans med dina andra inkomster ska det täcka kostnaderna för uppehälle och andra utgifter som finns i ett hushåll. Försörjningsstödet är behovsprövat och beslutas och betalas ut av socialtjänsten.

På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om försörjningsstöd. Du kan även göra en enklare beräkning på om du har rätt till försörjningsstöd eller annat ekonomiskt bistånd.

Vad krävs av dig som ansöker om försörjningsstöd?

Du har i första hand ett eget ansvar för din försörjning. Det innebär att du aktivt måste göra vad du kan för att så snart som möjligt klara din ekonomiska situation själv. Är du gift, registrerad partner eller sambo är ni skyldiga att försörja varandra. Det betyder att alla inkomster och tillgångar i hushållet räknas som gemensamma.

 • Du måste först använda de pengar du har för att försörja dig. Det gäller också om du har tillgångar av värde, som till exempel en bil.
 • Du kan inte få ekonomiskt bistånd för att betala av lån eller skulder. Däremot kan du få budget- och skuldrådgivning hos oss.
 • Är du gift eller har en sambo, är ni skyldiga att försörja varandra och ansöker alltid tillsammans om försörjningsstöd.
 • Om du är under 18 år eller går på gymnasiet, är dina föräldrar skyldiga att försörja dig.
 • Om du är arbetslös är det krav på att du ska vara inskriven på Arbetsförmedlingen och aktivt söka jobb.
 • Om du har jobbat under flera månader och blir arbetslös har du rätt att ansöka om pengar från en arbetslöskassa, A-kassa. Om du inte är medlem i en A-kassa ska du ansöka om ersättning hos ALFA-kassan.
 • Om du har rätt till andra bidrag ska du ansöka om det hos Försäkringskassan. Detta gäller exempelvis bostadsbidrag eller liknande.
 • Om din arbetsförmåga är nedsatt till följd av sjukdom behöver du intyga det med ett läkarintyg. Vi kommer också att behöva veta hur din planering ser ut med sjukvården.
 • Du som är vuxen och studerar ska kunna försörja dig på de pengar du har rätt att få genom Centrala studiestödsnämnden, CSN. Om du har försökt hitta sätt att försörja dig under sommarlovet, genom att exempelvis söka sommarjobb, men inte lyckats så kan du kontakta oss.
 • De pengar du har att leva på jämför vi med den riksnorm för försörjningsstöd som regeringen beslutar om varje år. Om dina inkomster är högre än riksnormen, kan du inte få försörjningsstöd.

Vill du besöka Individ-och familjeomsorgen eller är det första gången du ansöker om försörjningsstöd?

Om det är första gången som du ansöker om försörjningsstöd behöver du kontakta Individ- och familjeomsorgen (IFO). Du når IFO på telefonummer 0696-68 20 00, knappval 2.

Du kan också besöka oss på Hemvägen 5 i Hammarstrand, mottagningen är öppen kl. 8-16 mån-fre för självbetjäning och besök. Vill du ha hjälp av mottagningssekreterare är du välkommen följande tider:

Tisdag kl. 10-11.45, onsdag kl. 10-11.45 och 13-15, torsdag kl. 10-11.45 och 13-15 samt fredag kl. 10-11.45.

E-ansökan

Om du har ansökt om ekonomiskt bistånd tidigare (inom senaste tre månaderna), kan du göra en e-ansökan med BankID.

E-ansökan ekonomiskt bistånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utredning och bestämmelser

Handläggning

När du lämnat in en komplett ansökan till Individ- och familjeomsorgen får du en kallelse till ett möte. Om ni är ett par som har sökt ekonomiskt bistånd ska båda vara med på mötet.

Du kommer att få två socialsekreterare (en ekonomihandläggare och en socialarbetare). Ekonomihandläggaren kommer att utreda om du enligt lag har rätt till ekonomiskt bistånd. Socialarbetaren kommer att ha tät kontakt med dig och tillsammans kommer ni att göra en plan för hur du ska kunna få en egen försörjning.

Om du inte lämnar in alla uppgifter som behövs för att utreda om du har rätt till ekonomiskt bistånd eller inte kan din ansökan avslås.

Individ- och familjeomsorgens målsättning är att beslut ska fattas inom två veckor från att vi får in en komplett ansökan.

Inkomster som minskar biståndet

Hushållets alla eventuella inkomster räknas bort från biståndsbeloppet, till exempel:

 • Lön, a-kassa, pension och sjukbidrag
 • Ersättningar från Försäkringskassan (sjukpenning, föräldrapenning, aktivitetsstöd etc)
 • Bostadsbidrag
 • Barnbidrag och flerbarnstillägg
 • Underhållsstöd
 • Skatteåterbäring
 • Studiestöd
 • Insättningar på konto från privatpersoner (gåvor/swish)

Grundläggande krav och skyldigheter

 • Du ska bo eller vistas i kommunen.
 • Du har i första hand ett eget ansvar för att bidra till din försörjning.
 • Du ska följa den planering som vi gör med dig.
 • Om du är arbetslös ska du vara inskriven hos Arbetsförmedlingen och söka arbeten.
 • Om du är sjuk ska du lämna in ett läkarintyg. Du ska ansöka om de ersättningar du kan ha rätt till (sjukpenning/sjukersättning), följa din planering med sjukvården och delta i eventuell rehabilitering.
 • Du ska sakna egna tillgångar som lätt går att sälja (t.ex. bil).
 • Du ska ha ansökt om andra bidrag eller ersättningar som du har rätt till hos exempelvis Försäkringskassan, a-kassan och Pensionsmyndigheten.
 • I allmänhet får du inte studera och få ekonomiskt bistånd (undantag gäller för utbildningar som ges genom Arbetsförmedlingen).
 • I allmänhet får du inte vara egenföretagare (inneha F-skatt) och få ekonomiskt bistånd.
 • Du måste berätta för oss om förändringar som kan påverka din rätt till ekonomiskt bistånd, till exempel flytt, förändrad inkomst, om du börjar arbeta, ändrat antal personer i hushållet, avslutad praktik etc.

Rättigheter

Du har rätt att:

 • få ekonomisk rådgivning
 • begära tolk vid behov
 • anlita ett utomstående ombud som för din talan
 • överklaga beslut samt få hjälp med detta

Om du är missnöjd med ett beslut

Om du är missnöjd med detta beslut kan du överklaga det skriftligen hos Förvaltningsrätten i Härnösand. Det är viktigt att du följer instruktionerna nedan eftersom din överklagan annars inte är giltig och då inte kommer kunna handläggas.

Hur överklagas ett beslut?

 • Din överklagan ska vara skriftlig. Ange i skrivelsen vilket beslut du överklagar samt datum, beslutsfattare och beslutsparagraf.
 • Skriv även vilken ändring du önskar i beslutet och din motivering till detta.
 • Skicka gärna med handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning.
 • Underteckna skrivelsen. Uppge fullständigt namn, adress samt telefonnummer.
 • Skrivelsen ska vara ställd till Förvaltningsrätten i Härnösand, men skickas till socialnämnden i Ragunda. Socialnämnden har därmed en möjlighet att ompröva beslutet. En överklagan skickas alltid vidare till Förvaltningsrätten, även om socialnämnden omprövar och ändrar beslutet till din fördel.
 • Socialnämnden måste få din skrivelse inom tre veckor från den dag du fick ta del av beslutet, annars kan överklagandet inte tas upp.
 • Fråga din handläggare om det är något mer du behöver veta.

Överklagandet skickas till

Ragunda kommun

Individ- och familjeomsorgen

Box 150

844 21 Hammarstrand

Du kan också lämna överklagan i vår brevlåda i entrén hos Individ- och familjeomsorgen eller personligen till din handläggare.

OBS! I dagsläget är väntetiden mycket lång att få sitt ärende prövat hos Förvaltningsrätten. Detta kan inte IFO påverka.

Om uppgifter i din ansökan är oriktiga

Om du lämnat oriktiga uppgifter i ansökan, eller om du inte meddelat förändringar som rör din ekonomi, riskerar du att bli polisanmäld.

Vi är enligt bidragsbrottslagen skyldiga att anmäla till polisen om det finns misstankar om bidragsbrott.

Bidragsbrottslag (2007:612) Svensk författningssamling 2007:2007:612 t.o.m. SFS 2019:652 - Riksdagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Äldreförsörjningsstöd

Du som är pensionär kan ansöka om äldreförsörjningsstöd samt bostadstillägg för pensionärer hos Pensionsmyndigheten. Om du är över 65 år ska du alltså inte ansöka om ekonomiskt bistånd hos kommunen. Då ska du istället ansöka om äldreförsörjningsstöd hos Pensionsmyndigheten.

Om du har ansökt om äldreförsörjningsstöd och väntar på beslut från Pensionsmyndigheten, eller om du är i behov av akut ekonomiskt bistånd kan du ha rätt till bistånd från kommunen.

Äldreförsörjningsstödet är ett stöd som ges om inte de andra pensionsförmånerna räcker till. Du måste alltså först ta ut de andra förmåner som du har rätt till innan du kan få äldreförsörjningsstöd. Exempel på detta är inkomstgrundad ålderspension, garantipension, bostadstillägg till pensionärer och särskilt bostadstillägg.

Mer information och ansökan hittar du på Pensionsmyndighetens hemsida.

Äldreförsörjningsstöd | Pensionsmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.