Ragunda kommuns visselblåsarfunktion

Vi har en visselblåsarfunktion dit du kan anmäla misstankar om missförhållanden i Ragunda kommun. Det ska finnas ett allmänintresse av att det du anmäler kommer fram. En extern part utreder de ärenden som anmäls via visselblåsarfunktionen.

Visselblåsarfunktionen innebär att vissa personer kan lämna in en rapport om misstanke om allvarliga missförhållanden. Det kan till exempel handla om misstänkt korruption, miljöbrott eller förskingring.

Länk till visselblåsartjänsten

Qnister Visselblåsning Länk till annan webbplats.

För att säkerställa din anonymitet – tänk på följande:

  • skriv av den här länken och skriv in i din webbläsare och,
  • använd inte företagets dator eller nätverk.

Du kan också tala in din rapport på 036-330 07 40.

Eller så kan du scanna qr-koden nedan med din mobilkamera så kommer du till tjänsten.

Qr-kod till qnister.

Vilka kan rapportera och använda tjänsten?

Den som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat information om missförhållanden och som tillhör någon eller några av följande personkategorier på Ragunda kommun:

  • arbetstagare
  • personer som gör en förfrågan om eller söker arbete
  • personer som söker eller utför volontärarbete
  • personer som söker eller fullgör praktik
  • personer som annars står till förfogande för att utföra eller utför arbete under verksamhetens kontroll och ledning
  • egenföretagare som söker eller utför uppdrag
  • personer som står till förfogande för att ingå eller ingår i verksamhetens förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan
  • personer som har tillhört någon av personkategorierna ovan och har fått del av eller inhämtat informationen under tiden i verksamheten.

När ska jag inte använda funktionen?

Funktionen är inte till för mer allmänna synpunkter som rör den personliga arbetssituationen, exempelvis ledarskap, arbetsmiljö eller verksamhetsplanering. Den är inte heller lämplig för att rapportera känsliga HR-frågor som är kopplade till enstaka individer.

Upplever du dig vara utsatt för kränkande särbehandling (mobbning), trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier ska du skyndsamt berätta för din chef eller någon annan som du har förtroende för exempelvis en kollega, HR-specialist eller skyddsombud.

Generella synpunkter och klagomål

Generella synpunkter och klagomål på hur den kommunala verksamheten bedrivs går att rapportera via webbplatsen:

Synpunkter, beröm och klagomål - Ragunda kommun Länk till annan webbplats.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.