Stöd för äldre och seniorer

 • Ansök om stöd och omsorg

  Du som är över 65 år och behöver hjälp för att klara din vardag kan ansöka om att få stöd och omsorg av kommunen. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov för att din vardag ska fungera.

 • Färdtjänst och Riksfärdtjänst

  Vänd dig till Länstrafiken Jämtland om du har frågor om färdtjänst och riksfärdtjänst i Ragunda kommun.

 • Hemsändning

  Pensionärer och funktionshindrade som är folkbokförda i Ragunda kommun har möjlighet att få dagligvaror till hemmet.

 • Hemtjänst

  Om du inte själv kan utföra de nödvändiga vardagssysslorna hemma kan du få hjälp från Ragunda kommuns hemtjänst. Med hjälp av hemtjänsten ges möjlighet att fortsätta bo kvar hemma. All hemtjänst utförs i kommunens regi.

 • Korttidsavdelningen Eken

  Kommunens korttidsavdelning Eken är beläget i Hammarstrand i nära anslutning till Nyviksvägen SÄBO samt Hammarstrands Hälsocentral. Vistelsen på Eken utgörs av en kortare period och grundas på beslut av biståndshandläggare. Målet är att du ska kunna återgå till ditt eget boende.

 • Mat och lunch inom omsorgen

  Fullvärdig kost är en förutsättning för hälsa och välbefinnande. Här hittar du menyerna för veckan på våra äldreboenden.

 • Parkeringstillstånd

  Parkeringstillståndet är till för dig som är rörelsehindrad och ger dig möjlighet att parkera närmare till exempel mataffärer och vårdinrättningar.

 • Tandvård

  Om du har ett stort omsorgsbehov eller funktionsnedsättning kan du ha rätt till tandvårdsintyg och uppsökande tandvård.

 • Våra boenden för äldre

  Om du har ett stort behov av omvårdnad där hemtjänsten inte räcker till kan du ha rätt till en bostad på ett äldreboende, även kallat särskilt boende (Säbo) för äldre.