Arbetsmarknad och integration (AMI)

 • För ungdomar - KAA

  Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är ett lagstadgat uppdrag där kommunen arbetar för att du mellan 16-19 år som inte går gymnasiet ska kunna få extra stöd och hjälp.

 • Ny i Sverige

  Ett lyckat flyktingmottagande gör att kommunens befolkningsminskning kan avstanna och att framtida arbetskraftsbehov kan tillgodoses, samt bidrar till mångfald i kommunen.

 • Om AMI

  Enheten för Arbetsmarknad och Integration (AMI) jobbar på olika sätt för att finnas där för den som behöver lite extra stöd, hjälp och motivation för att hitta sin plats i samhället och/eller i arbetslivet.

 • Träffpunkten "Mötas"

  Mötas Träffpunkt är till för personer som känner sig isolerade och vill träffa andra människor. Kämpar man med psykisk ohälsa eller av andra anledningar har begränsade möjligheter till sociala sammanhang kan MÖTAS träffarna vara en möjlighet att bryta isolering.