Arbetsmarknad och integration (AMI)

 • Arbetsmarknadsåtgärder

  På Arbetsmarknad- och integrationsenheten (AMI) arbetar vi för att människor ska ha ett arbete att gå till. Arbetsmarknadsåtgärd hos AMI ska leda till att individer får ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden.

 • För ungdomar - KAA

  Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är ett lagstadgat uppdrag. Det innebär att du som är mellan 16-19 år och inte går i gymnasiet kommer bli kontaktad då vi behöver veta vad du gör istället.

 • Ny i Sverige

  Ett lyckat flyktingmottagande gör att kommunens befolkningsminskning kan avstanna och att framtida arbetskraftsbehov kan tillgodoses, samt bidrar till mångfald i kommunen.

 • Om AMI

  Enheten för Arbetsmarknad och Integration (AMI) jobbar på olika sätt för att finnas där för den som behöver lite extra stöd, hjälp och motivation för att hitta sin plats i samhället och/eller i arbetslivet.

 • Träffpunkten "Mötas"

  MÖTAS är till för personer som känner sig isolerade och vill träffa andra människor. Kämpar man med psykisk ohälsa eller av andra anledningar har begränsade möjligheter till sociala sammanhang kan MÖTAS träffarna vara en möjlighet att bryta isolering.