Misstanke om att barn far illa

Barn som far illa eller riskerar att fara illa, är ett gemensamt samhälls­ansvar. Ofta får socialtjänsten kunskap om sådana missförhållanden genom en anmälan.

Hur gör man en orosanmälan?

Du som medborgare har ingen skyldighet att anmäla misstanke om att ett barn far illa. Genom att anmäla din oro till Individ- och familjeomsorgen (socialtjänsten) kan du dock hjälpa oss att möta problem så tidigt som möjligt. Som privatperson har du rätt att vara anonym, men det underlättar i en eventuell utredning om du säger vem du är.

Kontakta Individ-och familjeomsorgen

Du gör en orosanmälan genom att kontakta Individ-och familjeomsorgen:0696-68 20 00 (knappval 2)

ifo@ragunda.se

 

Anonym anmälan

Om du vill kan du göra en anonym anmälan. Då ska du inte uppge ditt namn samt att du ska ringa från ett anonymt telefonnummer. För enstaka samtal kan du tillfälligt dölja ditt nummer genom att trycka # 31 # före numret till den du ringer.

Anmälningsskyldighet

Vissa yrkesgrupper har en skyldighet att anmäla om de ser eller misstänker att ett barn far illa.

Detta gäller bland annat personal

  • på skolor och förskolor
  • i socialtjänsten
  • i sjukvården

Vad händer efter anmälan?

Socialtjänsten beslutar först och främst om det finns anledning att inleda en utredning kring barnet eller inte.

Om socialtjänsten inleder en utredning kommer de att

  • hämta in mer information om hur barnet har det
  • undersöka om barnet har akut behov av skydd eller stöd
  • göra en bedömning om barnet eller familjen har behov av någon insats från socialtjänsten.

De insatser som socialtjänsten ger ska hjälpa familjen att förändra sin situation. Du som agerar i din yrkesroll och gör en anmälan har rätt att få viss information om vad som händer med den. Om du gör din anmälan som privatperson har du inte rätt att få veta vad som händer med anmälan.

Socialtjänsten kan göra en polisanmälan om det finns misstanke om att barnet har blivit utsatt för ett brott.

Bra information från Rädda barnen

Vad kan du som vuxen privatperson göra om du är orolig för att någon annans barn inte mår bra eller far illa? Rädda Barnen har samlat massor av bra information på sin webbplats.

Vägledning: Vid oro för ett barn - Rädda Barnen (raddabarnen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.