Misstänker du att någon i din närhet utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck? – Så här kan du hjälpa till

Artikeln publicerades 30 maj 2024

Sommarlov och semestrar står för dörren. För många är det en efterlängtad och härlig paus, men för andra väcker tiden oro och ångest. Du kan vara den som gör en avgörande skillnad för någon – och vi finns här för att stödja både dig och den som är utsatt.

Hedersrelaterat våld kan yttra sig genom fysiskt och psykiskt våld, kontroll över individens livsval och frihet samt genom hot och begränsningar. Om du misstänker att någon nära dig är utsatt, är det viktigt att agera.

”Hedersrelaterat våld och förtryck är ett allvarligt samhällsproblem som djupt påverkar individers liv och hälsa, säger Anna Lindestig, enhetschef på Centrum mot våld och resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck, för både vuxna och barn gäller det att vara uppmärksam på varningssignaler som kan indikera att någon lever under hedersrelaterat våld och förtryck”.

Varningssignaler att vara uppmärksam på:

  • Frekventa rapporter om magvärk, huvudvärk, illamående eller sömnsvårigheter.
  • Begränsningar i personliga val, som klädsel, umgängeskrets, partner, fritidsaktiviteter och utbildningsvägar.
  • Avståndstagande från skolundervisning, aktiviteter och resor.
  • Överdrivet ansvar för hushållssysslor och omvårdnad av yngre syskon.
  • Upplysningar om förlovning eller äktenskapsplaner, speciellt under pågående skolgång och vid minderårig ålder.
  • Frånvaro efter sommarlov, ledigheter eller sjukdom.
  • Övervakning och kontroll från familjemedlemmar, vilket kan inkludera både fysisk och digital bevakning.
  • Fysiska tecken på våld som blåmärken, brännmärken eller andra skador.

Om du observerar något av dessa tecken, ta det på allvar och erbjud stöd. Att lyssna utan att döma kan uppmuntra den drabbade att dela med sig mer om sin situation. Frågor som "Vilka regler gäller i ditt hem?" och "Vad händer om du bryter mot dessa regler?" kan främja en öppen dialog.

Kontakta oss

Även om du är osäker på om situationen faktiskt rör sig om hedersrelaterat våld och förtryck, uppmanar vi dig att höra av dig. Ditt samtal kan göra stor skillnad för någon som är utsatt. Vi erbjuder rådgivning både för dig som uppmärksammar våldet och personer som är direkt drabbade.

Ring oss på 0200 - 120 145 eller besök vårt kontaktformulär på centrummotvald.se. Vi arbetar för hela Jämtlands län.

"Det är vårt gemensamma ansvar att vara vakna och agera när vi ser tecken på hedersrelaterat våld och förtryck. Genom att vara stödjande och proaktiva kan vi alla bidra till att stoppa detta förtryck och göra en verklig skillnad i de drabbades liv”, säger Anna Lindestig,

Fakta om Resurscentrum

Resurscentrum mot hedersrelaterat våld i Jämtlands län är en ny gemensam satsning mellan kommunen, sjukvården och rättsväsendet, för att skapa medvetenhet och stödja de som behöver det mest. Målet är att sprida kunskap och samverkan för att stödja utsatta barn och vuxna. Alla ska få rätt stöd och hjälp oavsett vart i länet man bor.