Mat i förskola och skola

Med skollunchen i förskola och skola har vi möjlighet att på ett positivt och naturligt sätt främja en hälsosam livsstil med bra matvanor hos våra barn och ungdomar.

Hem och familj har naturligtvis det grundläggande ansvaret, men eftersom de flesta äter många av sina måltider utanför hemmet påverkas barn och ungdomar även där.

Vi följer livsmedelsverkets rekommendationer:

Matsedel för förskola och skola

Här kan du se veckans matsedel för våra skolor och förskolor.

Matsedel för Ragunda kommuns grundskolor och förskolor samt Jämtlands Gymnasium Länk till annan webbplats.

Specialkost i skola och förskola

Vi strävar efter att skapa en trygg och säker mathantering för alla våra gäster, därför är en kommunikation mellan vårdnadshavare, barn och ungdomar och oss i köken viktiga. Hör gärna av er om ni har frågor eller funderingar eller om det sker förändringar under året.

Beställning av specialkost

Du beställer specialkost via vår blankett som du hittar här:

Beställning av specialkost på förskola och skola - Ragunda kommun Länk till annan webbplats.

Intyget lämnas in till Kostenheten via Kundcenter eller postas till: Kostenheten, Box 150, 844 21 Hammarstrand senast den 1 september för att ditt barn/ungdom ska få rätt kost.

Vid förändringar eller byte av skola lämnas ett nytt intyg in.

Specialkost serveras först efter att beställning och eventuellt läkarintyg lämnats till Kostenheten.

Beställningen gäller innevarande läsår och ska förnyas vid nytt läsår om behovet av specialkost kvarstår. Läkarintyg ska komma från Barnkliniken, Region Jämtland Härjedalen och får vara max 1 år gammalt. Intyg för celiaki och diabetes är livslångt, övriga intyg ska förnyas årligen.

Om ditt barn har specialkost -meddela köken när ditt barn är frånvarande

Om ditt barn/elev har specialkost och är sjuk eller har annan ledighet är det viktigt att du meddelar ”ditt kök” detta senast klockan 08:00 samma dag. Skicka gärna sms. När barnet/eleven kommer tillbaka meddelar du detta på samma sätt, så lagar vi specialkosten igen.

Om du har några funderingar under skolåret så är du naturligtvis välkommen att kontakta oss!

Kontakta skolköken

Köket Anders Olofskolan (Hammarstrand)

070-320 16 71

Köket Nipängen (Bispgården)

070-232 23 58

Köket Hansåkerskolan (Stugun)

070-375 66 69

Ragunda kommuns kostpolicy

Kostpolicyn är ett styrande dokument för att kvalitetssäkra det övergripande arbetet inom kostverksamheten. Kostpolicyn ligger till grund för kostens riktlinjer inom Ragunda kommun.

Ragunda kommuns kostpolicy Pdf, 494.9 kB.

Policy om specialkost i förskola och skola

Beslut i Kommunfullmäktige 2014-10-15

Rätt till specialkost i förskola och skola

• Barn/Ungdomar som av medicinsk bedömning har en födoämnesallergi i förskola/skola. Undantaget är laktosintolerans. Specialkostblankett samt läkarintyg lämnas in.

• Barn/Ungdomar som har laktosintolerans och som är svårt att diagnostisera. Specialkostblankett lämnas in.

• Barn/Ungdomar från andra kulturer erbjuds en lunch som är fri från fläskkött och gärna ett vegetariskt alternativ. Specialkostblankett krävs inte, men meddela köket i god tid dock senast en vecka före.

• Barn/Ungdom som önskar Halal erbjuds en meny med fisk eller ett vegetariskt alternativ. När det är kyckling på menyn erbjuds en kycklingrätt. Specialkostblankett krävs inte, men meddela köket i god tid dock senast en vecka före.

Vegetariskt alternativ

För de som av etiska skäl önskar annan kost erbjuds ett vegetariskt alternativ som innehåller mjölk och ägg. Specialkostblankett krävs inte, men meddela köket i god tid, dock senast en vecka före.

Frånvaro

Vid frånvaro meddelar föräldrarna köket så snart som möjligt dock senast klockan åtta samma dag.

Intyg

Intyg lämnas vid första tillfället, därefter vid flytt från förskola till skola och byte till annan skola i kommunen senast den 1 september samma år eller när en förändring sker.

För att kunna ställa rätt diagnos behövs ibland en tidsbegränsad testperiod på några veckor. Förälder ska lämna in ett födoämnesintyg med orsak, start och till och med datum på. Efter testperiodens slutdatum räknas de i den vanliga lunchen, om inget nytt födoämnesintyg kommer in (samt läkarintyg där det gäller).

Individuell prövning

Enstaka elever hör inte hemma i någon av ovanstående grupper och får hanteras individuellt tillsammans med skolhälsovården.

För personal i förskola och skola gäller samma som ovan.

Skolmjölksstöd

Mjölken som serveras på kommunens grundskolor och förskolor finansieras delvis av Europeiska garantifonden för jordbruket.

Läs mer om skolmjölksstödet på Jordbruksverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Logotyp EU Skolmjölken vi serverar finansieras delvis av Europeiska garantifonden för jordbruket

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.