Synpunkter och klagomål för förskola/skola

Har du synpunkter, klagomål eller beröm? Dina synpunkter är värdefulla för att vi ska kunna förbättra verksamheten.

Synpunker och klagomål

Ifall du som vårdnadshavare har synpunkter eller klagomål vill vi gärna veta det.

Vi ser det som ett tillfälle att förbättra vår verksamhet. Du som elev har också möjlighet att framföra synpunkter eller klagomål på verksamheten.

Vem framför jag mina klagomål till?

Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller om du är missnöjd med något ska du i första hand framföra det till pedagog/mentor i verksamheten.

Om ni inte lyckas lösa problemet och ditt missnöje kvarstår ska du vända dig till rektor så att verksamheten själv får möjlighet att agera.

Skulle det vara så att du fortfarande är missnöjd, kan du lämna dina klagomål via vår e-tjänst:

Lämna klagomål på utbildning och annan pedagogisk verksamhet enligt skollagen - Ragunda kommun Länk till annan webbplats.

eller skriftligt till:
Barn- och utbildningsavdelningen
Ragunda kommun
844 21 Hammarstrand

Klagomålet vidarebefordras till berörd förskolechef/rektor. Handlingar som skickas till kommunen diarieförs och blir allmän handling. Behandling av personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen.

Hur lång tid tar det innan jag får svar?

Inom 14 arbetsdagar skall rektor ge svar på klagomålet. Ibland kan ett klagomål vara komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid för oss att utreda. Behöver vi mer än 14 arbetsdagar meddelar vi dig orsaken till fördröjningen.

Vad händer med klagomålet?

Alla klagomål utreds, följs upp och dokumenteras. Redovisning sker till kommunstyrelsen om klagomålets art och vilka åtgärder som vidtagits.

Fristående förskola

Klagomål mot fristående förskola, som står under kommunens tillsyn, lämnas i första hand till pedagog eller rektor på fristående förskolan. Är du fortfarande missnöjd skickas skriftligt klagomål till adress enligt ovan.

Ta emot och utreda klagomål på utbildningen enligt skollagen

Enligt skollagen 4 kap. 8§ skall huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål på utbildningen. Verksamheter som berörs i Ragunda kommun är förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem.

Öppen förskola

Enligt skollagen 25 kap. 8§ ska det på samma sätt finnas rutiner för att ta emot och utreda klagomål på annan pedagogisk verksamhet. Den verksamhet som berörs i Ragunda kommun är öppen förskola.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.