Jämtlands gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund (JGY) består av de kommunala gymnasieskolorna, gymnasiesärskolan samt viss vuxenutbildning.

Förbundets uppdrag är att tillhandahålla och ansvara för medlemskommunernas gymnasiala utbildningar. Medlemskommunerna är Bräcke, Krokom, Ragunda, Åre och Östersund.

Lär och utvecklas! » Jämtlands Gymnasium (jgy.se) Länk till annan webbplats.

Bispgårdens tekniska collage

Bispgårdens Tekniska College (BTC) är namnet på ett innovativt samarbete mellan Jämtlands Gymnasium i Bispgården och ett antal företag i regionen.

Bispgårdens Tekniska College leds av en styrelse där företagen är i majoritet. Styrelsen fungerar som lokalt programråd för utbildningen och bjuder in andra företag som rekryterar från programmen för att främja samverkan mellan skola och arbetsliv.

Läs mer om BTC:

Lärlingsutbildning i Bispgården » Jämtlands Gymnasium (jgy.se) Länk till annan webbplats.

Studie- och yrkesvägledning JGY

Här hittar du mer information om Jämtlands gymnasiums studie- och yrkesvägledning:

Studie- och yrkesvägledning » Jämtlands Gymnasium (jgy.se) Länk till annan webbplats.

Inackorderingsbidrag/ busskort

Du som studerar heltid på gymnasiet har rätt att få bidrag till inackordering till och med vårterminen det år du fyller 20 år, alternativt busskort till skola utanför länet om du dagpendlar.

Regelverket för inackorderingstillägg återfinns här:

Inackorderingstillägg » Jämtlands Gymnasium (jgy.se) Länk till annan webbplats.

Om du dagpendlar till skola utanför länet dit du inte tar dig med ditt ungdomskort, har du i vissa fall rätt till busskort, läs mer här:

Dagliga resor » Jämtlands Gymnasium (jgy.se) Länk till annan webbplats.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.