Kvällsundervisning SFI/Evening teaching at SFI

Artikeln publicerades 13 november 2023

Vill du studera SFI men jobbar? Då är du välkommen till oss på Jämtlands VUX i Bispgården onsdagar klockan 17-20 från vecka 45. / Do you want to study at SFI but are working? Then you are welcome to us at Jämtlands gymnasieförbund VUX, Bispgården, Wednesdays at 17-20 pm.

Kursen startar 8/11 vecka 45 med löpande kursintag.

Ansökan och mer information

För att ansöka kontakta Tomas tomas.ethiopia@jgy.se eller Margareta margareta.a.nordling@jgy.seEfter ansökan blir du kallad till ett kartläggningssamtal för att se om du har tillräckliga förkunskaper i svenska för att tillgodogöra dig kvällsundervisning.

Välkommen!

Evening teachning at SFI

The course starts 8/11 week 45 with ongoing course intake.

Application and more information

To apply please contact Tomas tomas.ethiopia@jgy.seor Margareta margareta.a.nordling@jgy.se

After applying, you will be called to an assessment meeting to see if you have sufficient prior knowledge of Swedish to benefit from evening teaching.

Welcome!