Lämna avfall för företag

Vi erbjuder företag, föreningar och andra verksamheter mot en avgift att lämna sitt avfall på våra återvinningscentraler. Detta under förutsättning att fordonet har en totalvikt på max 3,5 ton och att avfallet sorteras.

För företag gäller särskilda regler på återvinningscentralen. Bland annat finns vissa begränsningar i vilka typer av avfall som kan lämnas. Företag betalar mot faktura. Företag betalar för avfall enligt kommunens taxa för återvinningscentraler.

Kommunensavgifter

När är man företag, förening eller verksamhet?

Du betraktas som företagare, förening eller verksamhet när du kommer med avfall i en personbil, flakbil, skåpbil eller släpvagn märkt med företagsnamn. Detsamma gäller om du kommer med avfall som uppenbarligen kommer från ett företag eller dylikt. Utför du som enskild firma eller har du utfört arbete åt en privatperson och lämnar dennes avfall så betraktas du också som företag.

Nya rutiner på återvinningscentralerna

Från den 1 november 2020 ska alla yrkesmässiga verksamheter som producerar eller hanterar farligt avfall rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

I och med de nya skärpta kraven som EU:s medlemsländer beslutat om, krävs det nya rutiner på våra återvinningscentraler. Detta innebär att för dig som företagare att när du lämnar el-avfall, kyl/frys, vitvaror, lysrör, ljuskällor, elektronik och småbatterier så gäller följande:

 • Måste ni bifoga ett avlämningsintyg från Elkretsen. Avlämningsintyg att fylla i finns hos El-kretsen.
 • Du behöver som verksamhetsavlämnare ett nytt avlämnarintyg per tillfälle och avfallsslag.
 • Personalen på insamlingsanläggningen har rätt att neka er att lämna ert elavfall på aktuell anläggning om ni inte har korrekta och fullständiga uppgifter enligt Avfallsförordningen (2020:614) 6 kap. 3 §.

Farligt avfall som asbest, kemikalier (tex färgrester, oljerester), impregnerat trä, har vi i nuläget ej möjlighet att ta emot utan hänvisar tillsvidare till den privata marknaden.

Avfall som får lämnas mot en avgift

410 kr /m3 (den mängd som får plats på en släpvagn)

 • brännbart
 • trä
 • grovsopor
 • park- och trädgårdsavfall
 • gips
 • metall
 • sten
 • jord och betong

Avfall som inte får lämnas

 • farligt avfall som asbest, kemikalier (tex färgrester, oljerester), impregnerat trä
 • bildäck
 • gasoltuber
 • läkemedel
 • förpackningar

Avfall som tillhör producentansvaret kan lämnas kostnadsfritt, dvs: (Obs! Kräver avlämnarintyg från el-kretsen)

 • batterier, glöd- och lågenergilampor
 • vitvaror, kyl och frys
 • hemelektronik

Farligt avfall

En utökad anteckningsskyldighet började gälla den 1 augusti 2020 och berör alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar med farligt avfall. Från den 1 november ska dessa verksamheter börja rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet till det nya avfallsregistret hos Naturvårdsverket.

Anteckningen ska göras av och hos den egna verksamheten i samband med händelsen, till exempel transporten. Rapporteringen in till avfallsregistret ska ske senast två arbetsdagar efteråt. Det finns ett undantag som gäller behandling. Här ska rapportering ske kvartalsvis av samlade anteckningar.

Det är möjligt att använda sig av ombud vid rapportering till avfallsregistret.

De anteckningar som ska rapporteras till avfallsregistret ska sparas hos verksamheten i minst tre år. Undantag gäller för transportörer där anteckningarna ska sparas minst 1 år.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.