Vattentjänstplan Ragunda 2024-2036

Ragunda kommun har tagit fram ett förslag till vattentjänstplan. Under perioden 28 maj till och med 24 juni 2024 är vattentjänstplanen ute på samråd, vilket innebär att vi vill veta vad ni tycker om vårt förslag.

Vattentjänstplan

För att uppmärksamma de framtida utmaningarna och prioritera de åtgärder som är nödvändiga inom Ragunda kommun vad gäller vatten och avloppsfrågor har en strategisk och långsiktig vattentjänstplan tagits fram.

Syftet med planen är även att ge insyn i arbetet med att tillse rent vatten till medborgarna, visa på Ragundas behov samt skapa förståelse för ansvarsfördelning och områdesindelning. Detta är även en del av en demokratisk process som ytterst syftar till en nationellt jämlik tillgång till rent vatten. Att varje kommun ska ha en vattentjänstplan regleras i lagen om allmänna vattentjänster (2006:412).

Delaktighet möjlighet att lämna synpunkter är en viktig del i processen och det finns flera tillfällen under processens gång för detta.

Hur samråds översiktsplanen?

Förslaget till vattentjänstplan hittar du här:

Samrådsversion 2024-04, Vattentjänstplan Ragunda kommun 2024-2036 Pdf, 1.9 MB.

Bilaga 1, beskrivning parametrar Pdf, 212.4 kB.

Den finns också i fysiska versioner i kundcenter i kommunhuset, på kommunens bibliotek i Bispgården, Hammarstrand och Stugun samt på Servicepunkt Borgvattnet.

Synpunkter på vattentjänstplanen lämnas skriftligt via mail till kommun@ragunda.se eller per brev till Ragunda kommun, Box 150, 844 21 Hammarstrand.

Sista dag att lämna synpunkter är den 25 juni 2024.

Sammanställning av synpunkter sker under vecka 32 och eventuellt justerad plan går den politiska vägen via Kommunstyrelsens arbetsutskott 27 augusti och vidare till Kommunstyrelsen den 10 september. Därpå följer den så kallade utställningen i fyra veckor och målet är att fastställa vattentjänstplanen på kommunfullmäktige den 7 november 2024.

Frågor kring vattentjänstplanen besvaras av Samhällsbyggnadschef Eva Nilsson, eva.nilsson@ragunda.se 0696 - 68 21 28

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.