Miljö- & hälsoskydd

 • Animaliska biprodukter

  Animaliska biprodukter (ABP) är allt från djurriket som inte är livsmedel. Exempel på ABP är döda djur och biprodukter från slaktade djur som inte är avsedda som livsmedel. Även naturgödsel är animaliska biprodukter.

 • Djur

  Husdjur och andra djur som hålls i fångenskap ska skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppstår. Det är djurägarens ansvar att se till att dess djur inte stör andra människor.

 • Hälsoskydd

  Varje kommun är skyldig enligt lag att se till så de verksamheter som finns i kommunen följer miljöbalken.

 • Livsmedel

  Vad du äter och dricker påverkar din hälsa. Det är därför viktigt att dricksvatten och livsmedel uppfyller de krav som finns.

 • Miljöskydd

  Miljöskydd handlar om att se till att skydda miljön och människors hälsa från till exempel utsläpp av föroreningar och kemikalier.

 • Tillstånd och anmälan

  För vissa typer av verksamheter krävs det tillstånd eller anmälan till kommunen. Det finns även verksamheter som kräver tillstånd av andra myndigheter.