Frågor och svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna som Kundcenter får om renhållning sophantering och abonnemang.

Hur gör jag för att byta storlek på kärl och/eller intervall på min sophämtning?

Det gör du genom att kontakta Renhållningen på Ragunda kommun antingen på mail eller telefon.

Mitt sopkärl har gått söndet, vad gör jag?

Vi byter kostnadsfritt ut din tunna eller kompletterar med reservdelar (exempelvis nya hjul eller nytt lock), anmäl genom att kontakta Renhållningen.

Jag har sålt/köpt en fastighet- hur förs sophämtningen och VA-abonnemang över till den nya ägaren?

När du flyttar måste du anmäla ett ägarbyte så att abonnemangen skrivs över på den nya ägaren. Detta gör ni enkelt via vår e-tjänst:

Ägarbyte: Vatten, renhållning och slam - Ragunda kommun Länk till annan webbplats.

Säljaren behöver signera med e-legitimation för att abonnemangsbytet skall genomföras. Om ni inte har tillgång till e-legitimation kan ni vända er till kundcenter för att få hjälp anmäla ägarbyte

Obs! Det är alltid fastighetsägaren som ska stå på abonnemanget, inte hyresgäster eller inneboenden.

Får jag ta med min soptunna när jag flyttar?

Nej, sopkärlet lämnas kvar på fastigheten och tas över av den nya ägaren. Behövs fler eller större kärl, kontakta Va/Renhållningsenheten.

Obs! Man får inte ta med sig sopor över en kommungränsen.

Hur vet jag att det är min soptunna som blivit tömd?

På tunnan finns det en RFID-tagg som är knuten till ditt abonnemang. Sopbilen registrerar via taggen och du betalat endast när din tunna blir tömd. För att kontrollera att du använder rätt sopkärl finns adressen noterad på streckkoden som sitter på sidan av kärlet och på locket finns ett nummer som är knutet till fastigheten.

Varför har inte mitt sopkärl blivit tömt?

Om dina sopor av någon anledning inte blivit hämtade till kvällen på avhämtningsdagen försöker entreprenören köra igen så snart som möjligt oftast dagen efter så låt sopkärlet stå kvar tills det blir tömt.

Hur gör jag och vad kostar det om jag har en extra säck vid tömninge av mitt sopkärl?

Säcken ska sättas brevid sopkärlet vid hämtningen. Debitering sker på nästa faktura, uppgifter om avgiften finns bland kommunen avgifter:

Avgifter - Ragunda kommun

Kan jag dela sopkärl med grannen?

Två fastighetsägare med närliggande fastigheter som är permanent- eller fritidsboende kan få använda gemensam avfallsbehållare. Kontakta renhållningen för att veta mer om delade sopkärl.

I avfallsföreskrifterna hittar du vilka bestämmelser som gäller för delad avfallsbehållare.

Vad kostar sommarhämtningen?

Avgiften regleras i våra föreskrifter som är politiskt beslutade. Sommarhämtning för fritidhus med gemensamma sopkärl gäller från och med maj och till och med september. Du hittar avgifterna här:

Avgifter - Ragunda kommun

Hur fungerar grovsophämtningen?

Varje vår, regel i maj sker fastighetsnära grovsophämtning. Anmälan sker till kundcenter alt till kommunens entreprenör. Tider mm kommer att informeras om i Ragundabladet, på kommunens hemsida och via direktutskick till hushållen.

Kommer sopbilen på röda dagar?

Oftast kör sopbilen även på röda dagar.

Har ni kärl för sortering av förpackningar?

Vi har idag ingen fastighetsnära insamling utan hänvisar ert sorterade förpackningar till närmaste återvinningsstation.

Var ligger närmaste återvinningscentral eller återvinningsstation?

I Ragunda Kommun finns två stycken Återvinningscentraler (ÅVC), Hammarstrand (Vikbäcken) och en i Stugun (Mörtån).

Öppettider - Återvinningscentraler

Om du istället vill hitta närmaste återvinningsstation kan du inom en snar framtid hitta den på sopor.nu. Det är Ragunda kommun som ansvarar för återvinningsstationerna där du slänger förpackningar och tidningar.

Sveriges avfallsportal | Sopor.nu Länk till annan webbplats.

Måste jag sortera allt återvinningsmaterial?

Ja. Vi har en lag om producentansvar som gäller för förpackningar, tidningar och el-avfall. Hushåll är enligt denna lag skyldig att sortera ut dessa fraktioner och lämna de till en Återvinningsstation eller Återvinningscentralen.

Kan jag söka undantag från den fasta renhållningsavgiften?

Ansökan om avgiftsbefrielse kan sökas genom att du fyller i blanketten kontakta Va/Renhållningsenheten på mail: renhallningen@ragunda.se tel. 0696-68 20 00.

Ansökan om avgiften handläggs av miljökontoret och kostar 877 kr/h (år 2023)

Mer information om avgiftsbefrielse hittar du i dokumentet "Allmänna bestämmelser avfall" som du hittar på vår sida med föreskrifter:

Kommunens föreskrifter

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.