Samägda företag och förbund

Ragunda kommun ingår i en del samägda företag och förbund som finns presenterade på den här sidan.

Jämtlands Gymnasium (JGY)

Ledamöter i direktionen för JGY under perioden 2023-01-01 till 2026-12-31 är Elisabeth Björklund (AFR) och Ellen Eriksson (S). Ersättare är Roger Östlund (S) samt Karl-Erik Lundin (KD)

Jämtlands Räddningsförbund

Ragunda kommun är medlem i Jämtlands Räddningstjänstförbund och finns representerad i räddningsförbundets direktion (politisk representation).

För perioden 2023-01-01 – 2026-12-31 är Stefan Nilsson (KD) ledamot och Annika Nilsson (S) är ersättare.

Samordningsförbundet i Jämtlands län

Ragunda kommuns representanter i styrelsen för Samordningsförbundet i Jämtlands län under perioden 2023-01-01 – 2026-12-31 är Håkan Lindström (C) och Ellen Eriksson (S) är ersättare.

De små kommunernas samverkan (SmåKom)

Representant för Ragunda kommun är Mikael Westin (C).

Jämtland-Härjedalen Turism

Jämtland Härjedalen Turism (JHT) ekonomisk förening bildades 1995 och är den professionella och affärsmässiga samverkansplattformen för utvecklingen av regionens besöksnäring och företräder länets besöksnäring i nationella och internationella sammanhang. Ragunda kommun representeras av tjänsteperson Robert Falk på Utvecklingsenheten som sitter i styrelsen för JHT.

Biogas i Jämtland-Härjedalen AB

Mer information kommer.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.