Möjlighet till yttrande angående sökt förhandsbesked för transformatorstation

Artikeln publicerades 2 oktober 2023

Möjlighet till yttrande angående sökt förhandsbesked för transformatorstation
E.ON har sökt förhandsbesked för transformatorstation på fastigheterna Kånkback 1:137, Kånkback 1:330 och Kånkback S:5 och Du som berörd granne /sakägare ges tillfälle att lämna synpunkter på ansökan. Ett eventuellt yttrande ska ha kommit in till Bygg- och miljönämnden i Ragunda kommun senast 2023-10-24, uteblivet svar betraktas som att Ni tillstyrker förhandsbeskedet.
Stationsområdet uppgår till 1,6 ha.

Handlingar finns tillgängliga på Ragunda kommun , Bygg- och miljöenheten.

Diarienummer 2023.927

Anslaget publiceras 2023-10-03.

Kontakt via Kundcenter 0696- 68 20 00 eller via e-post till bygg.miljo@ragunda.se

Förvaringsplats för ärendet: Bygg- och miljöenheten.

 

Överklaga beslut

Här kan du läsa mer om hur du överklagar beslut:

Överklaga beslut