Justerat protokoll Bygg- och miljönämnden 27 juni 2024

Artikeln publicerades 4 juli 2024

Anslag för justerat protokoll från Bygg- och miljönämndens sammanträde den 27 juni 2024

Organ

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum

2024-06-27

Paragrafer

§ 32-42

Anslaget publiceras

2024-07-04

Anslaget avpubliceras

2024-07-26

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Protokollet

Bygg- och miljönämnden | MeetingPlus [sv] (formpipe.com) Länk till annan webbplats.

Överklaga beslut

Här kan du läsa mer om hur du överklagar beslut:

Överklaga beslut