Taxor och avgifter

Här hittar du våra priser och avgifter för fjärrvärme.

Vad kostar fjärrvärme för enfamiljsvillor?

  • Anslutning: 59 000 SEK
  • Rörlig avgift: 0,80876 SEK/kWh
  • Årsavgift: 4 000 SEK

I anslutningspriset ingår värmeväxlare och urkoppling av befintlig anläggning.

Priserna gäller för närvarande och inkluderar mervärdesskatt. Vid grävning vid mer än 20 meter från befintligt nät lämnas separat pris.
(Reservation: Vid varje eventuell anslutning kontrolleras om det är möjligt utifrån effekt samt att varje ny anslutning kräver beslut i styrelsen.)

Jämförelsepriser fjärrvärme

Tabellen nedan visar exempel på fjärrvärmekostnader för småhus.

Tabellerna redovisar kostnader för fjärrvärme enligt Energimarknadsinspektionens krav (EIFS 2009:3).

Årlig förbrukning kWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

15 000

16 135

4 000

12 135

20 000

20 175

4 000

16 175

30 000

28 263

4 000

24 263


Ansluta ditt företag till fjärrvärme

Anslutning av företag sker genom offert/självkostnadspris.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.