Om fjärrvärme

Fjärrvärme är en enkel, bekväm och miljövänlig värmekälla med hög driftsäkerhet.

Fjärrvärmen består av tre delar – en fjärrvärmecentral i ditt hus, ett fjärrvärmenät och en produktionsanläggning. I fjärrvärmecentralen överförs värmen från fjärrvärmenätet så att du får värme och varmvatten.

Vill du veta mer om hur fjärrvärme fungerar? Du kan läsa mer på:

Vad är fjärrvärme? | Energimarknadsbyrån (energimarknadsbyran.se) Länk till annan webbplats.

På energimyndighetens hemsida hittar du mer information om Sveriges energiläge, forskning, innovation, statistik och energieffektivisering.

Energimyndigheten Länk till annan webbplats.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.

Innehåll på sidan