Nu finns föräldrautbildningen för blivande adoptivföräldrar i Östersund

Artikeln publicerades 6 september 2023

Under hösten 2023 erbjuder enheten för familjerätt på Östersunds kommun en utbildning för blivande adoptivföräldrar. Utbildningen riktar sig främst till innvånare i Jämtlands län.

Utbildningen startar den 6 oktober och avslutas 1 december. Utbildningen består av fyra tillfällen varav två är digitala. Sista anmälningsdag är 22 september. Är du intresserad av utbildningen så kontakta familjerätten via Östersunds kommuns kundcenter på 063-14 30 00.

Föräldrautbildningen ska ge kunskap om att adoptera barn

Vill du adoptera ett barn måste du gå en föräldrautbildning för adoptivföräldrar. Syftet med utbildningen är att du som adoptivförälder ska få kunskap och insikt om adopterade barn och deras behov. När du har gått utbildningen kan du lämna in ansökan om adoption och en medgivandeutredning kan börja. Funderar du på att adoptera kan du kontakta familjerätten för ett informationssamtal.