ANDTS

Vi arbetar med alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter samt spel om pengar (ANDTS) ur ett folkhälsoperspektiv, för att förebygga ohälsa.

Nationell ANDTS-starategi

Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att stödja genomförandet av politiken och den övergripande nationella samordningen inom ANDTS-området. De ansvarar också för den nationella samordningen inom spel om pengar och inom tillsynsvägledning för alkohol och tobaks- och nikotinprodukter. Du kan läsa mer om Folkhälsomyndighetens arbete här:

Alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter och spel om pengar (ANDTS) Länk till annan webbplats.

Hur arbetar Ragunda kommun med ANDTS?

I Ragunda leds det förebyggande ANDTS-arbetet av vårt lokala brottsförebyggande råd (BRÅ) där bland annat polis, hälsocentral, individ- och familjeomsorgen, skolan, säkerhetssamordnaren, folkhälsoutvecklaren och politiker sitter med.

Var kan jag få hjälp och stöd?

Känner du oro, för dig själv eller någon annan, gällande alkohol eller droger? Spelar du överdrivet mycket om pengar? Individ-och familjeomsorgen kan hjälpa dig att ta dig ur ett missbruk.

Individ -och familjeomsorgen i Ragunda kommun

Tips för dig som vårdandshavare och nära vuxen!

Ibland kan det vara svårt att prata om viktiga saker med sitt barn och tonåring. Du som vårdnadshavare och nära vuxen är det viktigaste i ditt barns och tonårings liv. Vi har samlat bra länkar där det finns tips och råd som kan bidra till att ge ditt barn de bästa förutsättningarna för att må bra, utvecklas och känna sig trygg.

Tips till vårdnadshavare

På vilka allmänna platser får det drickas alkohol i kommunen?

Ordningslagen (1993:1617) säger att varje kommunen själva beslutar om vilka områden som ska vara alkoholfria. Polisen har rätt att ingripa när alkohol intas på alkoholfria allmänna platser. Att kommunen har beslutat om alkoholfria platser beror framför allt på att barn och unga ska skyddas mot alkoholens skadeverkningar men också för att förebygga alkoholrelaterat våld och skadegörelse.

Vad gäller?

Spritdrycker, vin, öl överstigande 2,25 volymprocent alkohol och annan jäst alkoholdryck som avses i alkohollagen (2010:1622) får inte drickas på områdena innanför de röda linjerna på följande kartor:

Följande allmänna platser omfattas av förbudet även om de inte ligger innanför de rödmarkerade områdena på kartorna:

  • torg
  • lekplatser
  • idrottsanläggningar (tex fotbollsplaner)
  • motionsspår
  • badplatser
  • skol- och förskoleområden
  • kyrkogårdar/begravningsplatser
  • hälsocentraler
  • brandstationer
När en restaurang fått serveringstillstånd för alkohol på en viss plats undantas den/de platserna från förbudet för den tid som tillståndet avser.

Polisen är den myndighet som ansvarar för att förbudet efterlevs och som kan agera mot dem som bryter mot förbudet. Polisen kontaktar i vissa fall kommunens socialtjänst.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.