Allas vardagsrum

Biblioteket är öppet för alla som vistas och lever i Ragunda kommun och fungerar som en mötesplats och lite av ett gemensamt vardagsrum. Här kan du läsa mer om olika sätt att mötas på biblioteket.

Använd våra lokaler

På biblioteket i Hammarstrand finns ett konferensrum som är möjligt att boka under bibliotekets öppettider. Kontakta biblioteket i Hammarstrand för mer information och bokning.

På samtliga bibliotek finns möjlighet att sitta och arbeta eller studera, antingen med medhavd dator eller bibliotekets lånedator, under öppettiderna. Detta behöver inte bokas i förväg.

Det finns möjlighet till utställningar i bibliotekslokalerna. Kontakta ditt bibliotek om du vill visa upp din konst/hantverk/samling eller liknande.

BibBl.a.

Vi har via Biblioteksutveckling Region Jämtland Härjedalen fått en symaskin med tillhörande verktygslåda med bland annat nålar och tråd, en verktygslåda för plåtslöjd och en låda för att tälja i trä. Personal från regionen har hjälpt oss att anordna träffar under 2021-2022 och efter det driver vi det i egen regi.

Det blir minst fyra BibBl.a. per bibliotek och år med olika teman, tanken är att det blir en kväll där vi kan byta kunskap och erfarenheter med varandra inom de 4 områdena.

Lappa & laga: ta med till exempel dina raggsockor som behöver lagas, dina byxor med hål på knäna eller din stickade tröja som fått ett hål så hjälps vi åt och lär av varandra.

Preppa: En bytardag för sticklingar och fröer. Vi kan göra smarta engångskrukor för dem samt tälja märkpinnar till krukor och rader i trädgårdslandet. Självhushållning och hur vi kan förbereda oss för Kris.

Skörda & smida: Skördetid, vi byter våra bästa tips kring skörd och tillvaratagande av frukt och bär. En inhyrd smed gör att vi får prova på att smida ett eget litet alster.

Kura: Fokus på högläsning och plåt- och pappersslöjd. Kanske juldekorationer till granen eller stjärnor till advent?

Datum för BibBl.a. 2024

Alla träffar är mellan klockan 16-18 på biblioteket.

  • Lappa & Laga: måndag 12/2 i Stugun, tisdag 13/2 i Bispgården och torsdag 15/2 i Hammarstrand. Prova sashiko eller låna vår symaskin.
  • Preppa: måndag 13/5 i Stugun, tisdag 14/5 i Bispgården och torsdag 16/5 i Hammarstrand. Fröbytarbibliotek, tälj blomstöd m.m.
  • Skörda: Runt vecka 37. Måndag i Stugun, tisdag i Bispgården och torsdag i Hammarstrand. Smycka dig och ditt bord, skörd och skördetid.
  • Kura: Runt vecka 46. Måndag i Stugun, tisdag i Bispgården och torsdag i Hammarstrand. Plåt- och pappersslöjd samt högläsning.

Bokcirklar

Låna bokcirkelböcker enkelt på biblioteket.
I en bokcirkel läser deltagarna samma bok och träffas ungefär en gång i månaden för att diskutera boken samt välja bok till nästa cirkel. Samtalen brukar röra sig kring både boken och andra ämnen som vi kan dra paralleller till genom vår läsning. Cirkeln är välkommen att träffas i bibliotekets lokaler under öppettiderna. Vi har ett 30-tal olika titlar. Be personalen om en utskriven lista på böcker.

Prata med bibliotekspersonalen om du vill vara med i eller starta upp en bokcirkel!

Shared reading

Gemensam högläsning i grupp enligt en brittisk metod som nu börjar etableras i Sverige. Shared Reading ger oss möjlighet att med utgångspunkt i en text dela tankar, känslor och erfarenheter med andra. På så vis kan litteraturen och samtalet om det lästa få en personlig betydelse.
Du får ingå i en liten grupp som läser, lyssnar och samtalar om det lästa tillsammans. Samtalet leds av en utbildad läsledare. Vi jobbar i ett lugnt tempo i en kravlös atmosfär där det inte finns några rätt och fel.
Du kommer som du är och behöver inte ha läst något i förväg. Läsledaren har med sig de texter som ska läsas.

Digital hjälp

Folkbiblioteken ska, enligt Bibliotekslagen, verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet. Digitalt lärande blir alltmer viktigt och biblioteken ska vara en självklar plats att ta del av detta. Vi på biblioteken kan hjälpa till med digital hjälp på en grundläggande nivå med allt ifrån hur man använder en mobil eller surfplatta till hur man förnyar sitt recept på nätet eller gör sina bankärenden.

Detta är vad vi lärt oss att man efterfrågar mest till följd av projektet ”Digital hjälp” som vi drev 2019–2021. Då erbjöd vi hjälp med alla möjliga digitala frågor, både via olika aktiviteter, föreläsningar och på drop-in tider.

VR-glasögon

Samtliga bibliotek har VR-glasögon för användning i bibliotekets lokaler utanför skoltid. Man kan boka VR-glasögonen i ett 20-minuterspass i biblioteksdisken. På alla bibliotek finns möjlighet att casta till skärm, så att fler kan se vad som händer i spelet. Grupper och klasser kan boka tid för temarelaterade VR-upplevelser. Till exempel geografiska platser, rymden, Anne Franks gömställe eller ISS rymdstation.

Tidsglimtar

TIDSGLIMTAR var ett projekt initierat av biblioteken i Ragunda kommun år 2020–2021. Projektet syftade till att bli plattform för personliga berättelser i skissboksformat och en plats för tankar och känslor att ta form, i bild och/eller text. Tanken var att ge en ögonblicksbild av Ragunda kommun runt år 2020. Över 500 anteckningsböcker lämnades ut och de som kom tillbaka har resulterat i en vandringsutställning som turnerar mellan biblioteken i kommunen. Det finns fortfarande möjlighet att båda få och lämna in skissböcker. Prata med bibliotekspersonalen om du är intresserad!

TIDSGLIMTAR vill sänka trösklarna till det egna skapandet och öppna dörrar till de många olika uttryckssätt som det går att berätta en historia på. Vi vill också lyfta lokala konstnär- och författarskap varför vi frågade om några av regionens verksamma konstnärer och författare ville inspirera i en serie korta filmer.

Filmerna går att ta del av på Ragunda kommuns youtubekanal.

TIDSGLIMTAR - YouTube Länk till annan webbplats.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.