Revidering av "Riktlinjer - föreningsstöd"

Kommunstyrelsen i Ragunda kommun har beslutat att revidera "Regler och riktlinjer för föreningsstöd".

Kommunledningsförvaltningen fick i uppdrag att se över nuvarande regler för föreningsstöden (KS § 104 Dnr KS 2019/790 och KS § 160 Dnr KS 2020/1037).

Under september-oktober har Utvecklingsenheten och politiker från kommunstyrelsen besökt kommunens tre större orter samt haft ett digitalt möte för en föreningsdialog kring revideringen av föreningsstöden och även översynen av vissa tjänsteköpsavtal.

Översynen har resulterat i det förslag som nu går ut på remiss. I förslaget finns förändringar och nyheter.

Förslag "Föreningsbidrag" Pdf, 1 MB.

Bakgrund "Föreningsbidrag och tjänsteköp" Pdf, 387.9 kB.

Vi vill ha in synpunkter på förslaget för att, efter eventuella justeringar, kunna ta ett beslut i kommunstyrelsen i slutet av 2023, samt för vidare beslut i Kommunfullmäktige senast under januari 2024.

Svara på remissen

Alla föreningar med sitt säte i Ragunda kommun har möjlighet att besvara remissen. Föreningen utser en ansvarig för att besvara remissen och ges möjlighet att inkomma med ett svar per förening. Frågeformuläret för remissen innehåller även några frågor gällande tjänsteköpsavtalen.

Sista datum för att besvara remissen är 12 november 2023.

Här hittar du frågeformuläret för remissvar:

Remiss Föreningsbidrag och tjänsteköp Länk till annan webbplats.

Hjälp med att svara på remissen

Behöver du hjälp med att besvara remissen är du väkommen att kontakta forening@ragunda.se eller besök något av våra bibliotek i Ragunda så hjälper de er. biblioteken i Ragunda

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.

Innehåll på sidan