Tempererade utomhusbadet Koppelhällan, Hammarstrand

Artikeln publicerades 2 maj 2023

Ärendet om placering, eventuell renovering och budget för det tempererade utomhusbadet Koppelhällan, Hammarstrand återremitterades vid KS den 25 april.

Samhällsbyggnadsavdelningen fick medel år 2020 från Kommunstyrelsen för att utreda placering av utomhusbad.
Pandemin och svårigheter att få tag i konsulter inom området gjorde att processen fördröjdes.

På Kommunstyrelsen den 25 april gick Samhällsbyggnadsavdelningen fram med en tjänsteskrivelse med förslag på placering. Kommunstyrelsen återremitterade ärendet och önskar att markförhållandena vid Koppelhällan undersöks innan beslut, även kostnaden för investering nämns i beslutet som du kan läsa här: Protokoll (formpipe.com)Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Under sommaren 2023 kommer inte de tempererade bassängerna på Koppelhällan i Hammarstrand att vara öppna eftersom ärendet återremitterades och varken placering eller renovering av badbassängerna finns i årets budget.