Invigning av service- och trygghetspunkt (SOT-punkt) i Borgvattnet

Artikeln publicerades 16 juni 2023

Tisdag den 27 juni inviger vi service- och trygghetspunkten (SOT-punkt) i Borgvattnet. En SOT-punkt ska trygga servicen vid samhällsstörningar och håller på att skapas på flera håll i länet.

När och var?

Invigningen sker tisdag 27 juni klockan 12 vid Affärn i Borgvattnet. Vi bjuder på korv med bröd och fika!

Vad är en SOT-punkt?

En SOT-punkt är en nod som tryggar servicen vid samhällsstörningar. I Borgvattnet består SOT-punkten av en container med ett reservkraftaggregat som är sammankopplat med livsmedelsbutiken. Reservkraften säkerställer att försäljning av livsmedel och drivmedel kan fortsätta, samtidigt som butiken också blir en samlingsplats som erbjuder värme och möjlighet att få information.

SOT-punkten kan utvecklas efter lokala och regionala förutsättningar och behov. I förlängningen kan den också utgöra en informations- och kommunikationsnod för alla aktörer i händelse av en samhällsstörning.

Invigningen görs i samarbete med Affärn i Borgvattnet,  Borgvattnets IK och Ragunda kommun.