Ecostreams for LIFE, Ammerån

Artikeln publicerades 11 juni 2024

Länsstyrelserna i Västernorrlands län, Jämtlands län och Västerbottens län kommer under åren 2021–2026 att genomföra EU-projektet Ecostreams for LIFE. Vattenvårds- och restaureringsprojektet har en budget på 179 miljoner kronor. Här i Ragunda kommun pågår det ett arbete med att restaurera Ammerån.

Restaureringen av vattendrag som påverkats av flottning fortsätter under sommaren. I Ammerån är arbetsperioden sommaren 2024 från den 1 juli till den 15 september. Hela projektet beräknas att vara klart under 2026.

Arbetet i Ecostreams är ett steg på vägen att nå flera miljömål, som levande sjöar och vattendrag. De är också en viktig pusselbit i arbetet med att återställa livsmiljöer för att bevara hotade vattenlevande arter i de berörda vattendragen, såsom flodpärlmussla, lax, öring, utter, mikroskapania, stensimpa och flodnejonöga.

Om ni vill besöka ett arbetslag är det viktigt att göra sig synlig och kontakta arbetsledaren i god tid så besöket blir så säkert som möjligt. Skyltar med arbetsledarens kontaktuppgifter finns i anslutning till det aktuella arbetsområdet.

Arbetstider: klockan 07:00-20:00, måndag – torsdag, i vissa fall sker restaureringsarbete under fredagar.

Läs mer om restaureringen av Ammerån på projektets hemsida:Jämtland| Ecostreams For Life Länk till annan webbplats.