Ta del av beslut och handlingar

Här finns information om hur du får tillgång till beslut, handlingar och annat material.

Kallelser och protokoll

För att ta del av möten, kallelser och protokoll kan du använda vår portal Meetings.

Översikt | MeetingPlus [sv] (formpipe.com) Länk till annan webbplats.

Allmän handling och postlistor

För att begära ut postlistor samt ta del av de allmänna handlingar som finns hos Ragunda kommun kan du under arbetstid vända dig till Ragunda kommuns kansli via Kundcenter. Du kan alltid skicka en begäran på e-post.

kansli@ragunda.se

Kungörelser och tillkännagivanden

På kommunens anslagstavla finns tillkännagivanden av sammanträden, protokoll och delegeringsbeslut samt kungörelser och tillkännagivanden om detaljplaner. Här hittar du även de handlingar till politiska möten som anslås inför respektive möte.
Ragunda kommuns anslagstavla

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.