Kontakta oss

Ragunda kommun har ett Kundcenter i Hammarstrand som hjälper dig att svara på frågor om kommunens verksamheter. Vi har också Medborgarkontor på biblioteken i Bispgården, Stugun och Hammarstrand. Våra kommunvägledare hjälper dig gärna om du kontaktar oss! För att läsa mer om hur Ragunda kommun hanterar personupggifter gå in på www.ragunda.se/gdpr

Ring oss på 0696-68 20 00

Du kan ringa oss på 0696-68 20 00 om du har frågor om kommunens verksamhet och service.

Knappval

När du ringer till oss får du tre olika val:

1. Förskola och skola samt stöd och omsorg
2. Socialkontoret, Individ och familjeomsorgen
3. Övriga frågor

Om du inte gör något knappval, utan bara väntar kvar kommer du att kopplas till ledig kommunvägledare.

Skriv till oss

Du kan skriva till oss på adressen:
Ragunda kommun

Box 150

844 21 Hammarstrand

eller maila Kundcenter på: kundcenter@ragunda.se

Kommunens officiella mailadress: kommun@ragunda.se

Besök oss

Besöksadress

Du kan besöka oss på Centralgatan 15 i Hammarstrand

Öppettider kommunhuset/kundcenter, Hammarstrand:

Måndag-torsdag kl. 8-16

Fredag kl. 8-15

Lunchstängt kl. 12-13

Felanmälan

Vi arbetar för att alla medborgare och besökare ska trivas i vår kommun. Vi har alla ett gemensamt ansvar och genom att du gör oss medvetna om vad som bör åtgärdas i kommunen så kan vi snabbare och effektivare åtgärda problemet.

 • Du kan göra en felanmälan via vårt webbformulär som du hittar här
 • Du som bor i Ragunda kommuns hyreshus kan göra din felanmälan genom att logga in "Mina sidor" på www.ragunda.se/bostad Länk till annan webbplats.. Användarnamn och lösenord hittar du på din faktura.
 • Du kan även ringa in din felanmälan under kontorstid till kommunens kundcenter tel. 0696-68 20 00

Akut felanmälan efter kontorstid

För akut felanmälan efter kontorstid gällande kommunens vattenleverans, kommunens hyreshus, idrottshallar och andra lokaler som kommunen hyr ut under kvällstid:

Ring SOS alarm 063-51 19 42 (Väntetid kan förekomma.)

Akuta problem innebär risk för personskada eller skada på fastigheten. Tex. vattenläckor, krossade glasrutor på våra fastigheter eller hiss ur funktion.

Felanmälan Ragunda Bostad

Ragunda Bostads hemsida Öppnas i nytt fönster. hittar du information om hur du kan göra din felanmälan.

Medborgarkontor och servicepunkt

På Medborgarkontoren kommer du att enkelt och snabbt få svar på dina frågor om kommunens verksamheter.

Du kan till exempel få hjälp med:

 • Kontakter med förtroendevalda och handläggare inom de kommunala förvaltningarna
 • Blankettservice och broschyrer
 • Tillgång till allmänna handlingar och kommunala protokoll
 • Felanmälan
 • Lämna in Medborgarförslag

Medborgarkontoren är också en Infopoint där du kan få evenemangs- och turistinformation.

På biblioteken finns naturligtvis böcker att låna, ljudböcker och tidsskrifter och dagens tidning. Vi har gratis tillgång till Internet via våra datorer eller din egen laptop/mobil.

Här hittar du bibliotekens öppettider>>

Servicepunkt Borgvattnet

Ragunda kommun har en servicepunkt på affär´n i Borgvattnet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Servicepunkten är en plats som ska fungera som ett nav för service till de som bor och besöker Borgvattenbygden och där kan du hitta/få information samt nyttja bland annat:

 • dator och gratis wifi
 • e-tjänster
 • bokutlåning Ragunda biblioteket
 • kommunal information
 • infopoint

Kommun och politik

Kommundirektör

Eva Norum Tel. 0696-68 20 00 (Kundcenter)

Kommunfullmäktiges ordförande

Stefan Nilsson (KD) Tel 0696-68 20 00 (Kundcenter)

Kommunalråd/Ordförande kommunstyrelsen

Mikael Westin (C) Tel 0696-68 20 00 (Kundcenter)

Oppositionsråd

Jonas Andersson (S) Tel. 0696-68 20 00 (Kundcenter)

Alla Ragunda kommuns politiska organ och ledamöter hittar du här >>

Förvaltningar och avdelningar

Förvaltningschefer

Kommundirektör

Eva Norum

Förvaltningschef Kommunledningsförvaltningen

Jenny Kriström

Förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen

EvaLinda Grensman

Förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen

Maria Renvall

Förvaltningschef Stöd-och omsorgsförvaltningen

Nils-Olof Nilsson

Kansli och kommunsekreterare

Chef Enheten för verksamhetsstöd

(Kommunikation, Kundcenter, kansli, IT)

Carina Landin Tel. 0696-68 21 25

Kommunsekreterare

Magnus Ahnfelt Tel. 0696-68 20 02

Nämndsekreterare/arkiv

Christian Stenrosen

Frågor angående diariet skickas till: kansli@ragunda.se

Kommunikatör/GDPR-samordnare

Niclas Jarlås

Kommunvägledare

Evelina Borglund

Mimmi Jonsson

Kommunvägledare/telefoniansvarig

Emma Svenningson

Biblioteken i Ragunda

Verksamhetsansvarig Biblioteken i Ragunda

Eva Lund

Bispgårdens bibliotek

Besöksadress: Forsvägen 51

telefon: 0696-68 12 38, Epost: biblioteket.bispgarden@ragunda.se

Hammarstrands bibliotek

Besöksadress: Centralgatan 55

telefon: 0696-68 22 14, e-post: biblioteket.hammarstrand@ragunda.se

Stuguns bibliotek

Besöksadress: Gjurds väg 6

telefon: 0695-76 10 07

Postadress till alla bibliotek

Stuguns bibliotek/Hammarstrands bibliotek/Bispgårdens bibliotek

Ragunda kommun

Box 150

84421 Hammarstrand

Säkerhet, kris och risk

Säkerhetssamordnare

Lars Amrén Tel. 0696-68 21 50

Bygg- och Miljö

Bygg- och miljökontoret är kommunens tillsynsorgan inom områdena miljöskydd, alkohol, hälsoskydd och livsmedel. Här handläggs även planärenden, bygglov m.m. och här finns tillsynsansvaret över byggandet i kommunen. Hit kan du vända dig med frågor om bostadsanpassning, trafiksäkerhet och trafikplanering.

Fysisk planering - samhällsplanering

Bygg- och miljökontoret ansvarar på uppdrag av kommunstyrelsen även för kommunens översiktliga planering. De upprättar detaljplaner och områdesbestämmelser samt aktualiserar varje mandatperiod den strategiska kommunövergripande översiktsplanen.

Bygg- och miljökontoret

Tid för personligt besök avtalas med respektive handläggare innan besök.

Besökstider måndag - torsdag kl. 08.00 - 16.00 (lunchstängt kl. 12.00-13.00). Fredagar kl. 08.00-15.00 med lunchstängt 12.00-13.00.

Handläggarnas telefontider är måndag-fre kl. 10.00-12.00.

bygg.miljo@ragunda.se

T.f avdelningschef /Byggnadsingenjör

Thor-Leif Svärdby Tel. 0696-68 21 63

Administration, diariet och adresser

Ann Natanaelsson Tel. 0696-68 21 62

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Patrik Larsson Tel. 0696-68 21 83

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Martin Ekman Tel. 0696-68 20 08

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Elin Sjödin Tel. 0696-68 20 19

Byggnadsingenjör

Lovisa Bertilsson Tel. 0696-68 21 67

Gis-Tekniker

Thomas Fryklund Tel. 0696-68 21 47 

Fax

0696 - 68 20 05

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Förvaltningschef

Telefontid 08.00-09.30

EvaLinda Grensman 0696-68 20 00 (Kundcenter)

Strategisk planering och stöd

Enheten planerar, projekterar och handlägger ärenden inom samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kontakt

Telefontid 08.00-09.30

Mail: spos@ragunda.se

Enhetschef strategisk planering och stöd

Patrik Lindberg Tel. 0696-68 20 00 (Kundcenter) 

Fastighet

Kontakt

Telefontid 08.00-09.30

Mail: fastighet@ragunda.se

Enhetschef Fastigheter

Vakant Tel. 0696-68 20 00 (Kundcenter) 

Städenheten

Kontakt

Telefontid 08.00-09.30

Mail: stad@ragunda.se

Enhetschef Städenheten

Maria Thalén Tel. 0696-68 20 00 (Kundcenter)

Bredbandsfrågor

Kontakt

bredbandssamordnare@ragunda.se

Tel: 0696-68 20 00 (kundcenter)

Jonas Kriström

Jari Rahm

Renhållning och VA

Abonnent- och fakturafrågor VA och Renhållning

Tel. 0696-68 21 55

Telefontid: måndag till fredag kl. 10.00-12.00

Renhållning

Kontakt

Telefontid 08.00-09.30

Mail: renhallningen@ragunda.se

Verksamhetsansvarig Renhållning

Jenny Forslind Tel. 0696-68 20 00 (Kundcenter)

Vatten och avlopp (VA)

Kontakt

Telefontid 08.00-09.30

Mail: va@ragunda.se

Enhetschef VA och Renhållning

Kees Slinger Tel. 0696-68 20 00 (Kundcenter)

Ragunda Bostad

Hemsida: www.ragunda.se/bostad

Besöksadress: Centralgatan 15, 844 31 Hammarstrand

Besökstid: tisdag och torsdag kl.14:00-15:30

Boservice

Tel. 0696-68 21 53
Telefontid: måndag till torsdag kl.10.00-12.00

Felanmälan - Ragunda Bostad

Via Ragunda Bostads hemsida Öppnas i nytt fönster.

Tel. 0696-68 20 00

Måndag-torsdag: 08.00-16.00

Fredag: 08.00-15.00

Lunchstängt: 12.00-13.00

Felanmälan kvällar/helger (obs endast AKUTA ärenden!)

SOS Alarm 063-51 19 42

Energi och klimatrådgivning

Kontakta din lokala energi- och klimatrådgivare för kostnadsfri opartisk rådgivning kring energi- och klimatfrågor.

Telefon: 063-14 76 80

Mail: energirad@regionjh.se

Hemsida: www.energirad.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Postadress:

Region Jämtland/Härjedalen, Energikontoret

Box 654

831 27 Östersund

Konsumentrådgivning

Konsumentinformation i Jämtland och Härjedalen
Tel. 0642-448 02

Mån-fre kl. 09.00-14.00

Utvecklingsenheten

I utvecklingsenheten finns: näringsliv, landsbygdsutveckling kultur, bibliotek, fritid, turism, folkhälsa och trafik Infrastruktur.

Besöksadress: Centralgatan 15, Hammarstrand

Tel. 0696-68 20 00 (Kundcenter)

E-post: naringsliv@ragunda.se

Chef Utvecklingsenheten

Anna-Märta Johansson

Näringslivs- och turismstrateg

Robert Falk 

Samordnare

Lars Blixt

Folkhälso-och föreningssamordnare

Lena Sirkka

Omsorg och stöd

Förvaltningschef Omsorg och Stöd

Nils-Olof Nilsson Tel. 0696- 68 21 34

Chef Legitimerad personal

Marie Niklasson Tel. 0696-68 24 46

Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS)

Jens Hansson Tel. 0696-165 23

Kontaktpersoner för anhörigstöd, bistånd och LSS-handläggning

Biståndshandläggare/LSS-handläggare samt avgiftshandläggare

Kundcenter 0696-68 20 00

Enhetschef för LSS, Bistånd

Lena Bergström Tel. 0969-68 20 22

Arbetsterapeut, Fysioterapeut, Rehabassistent

Tel. Ragunda kommuns Kundcenter: 0696-68 20 00

Bispgården

Nipängen, Bispgården, Besöksadress: Ängsvägen 4, 844 41 Bispgården

Enhetschef

Maria Olofsson Tel. 0696-68 12 26

Brun grupp : 076-11 11 768

Gul grupp: 076- 11 11 986

Blå grupp: 072-57 34 516

Sjuksköterskor

Tel. 0696-68 12 27

Tel. 0696-68 12 28

Hemtjänsten Bispgården

Kjerstin Svärdby 0696-68 12 40

Stugun

Bergegården, Stugun. Besöksadress: Åtevägen 2, 844 51 Stugun

Enhetschef Bergegården/Hemtjänsten Stugun

Annica Olsson Tel. 0695-76 10 40

Distriktssköterska

Tel. 0695-76 10 38

Distriktssköterska Hemtjänst

Tel. 0695-76 10 42

​Avdelningsnummer:

0695-76 10 51

Hammarstrand

Nyviksvägen 10, Besöksadress: Nyviksvägen 10 A-D, 844 32 Hammarstrand

Enhetschef

Jenny Andersson Tel: 0696-68 20 13 och Majvor Thorin 0696-68 20 67

Ansvarig sjuksköterska, plan 1 Tel: 0696-68 20 51

Ansvarig sjuksköterska, plan 2 Tel : 0696-68 20 14

Avdelning A -68 20 51

Avdelning B – 68 20 52

Avdelning C – 68 21 01

Avdelning D – 68 21 02

Avdelning Eken – 68 20 50

Korttidsavdelningen Eken

Majvor Thorin 0696-68 20 67

Sjuksköterska Eken Tel. 0696-68 20 61

Hemtjänsten Hammarstrand

Enhetschef

Angelica Näslund Tel 0696-68 20 56

Distriktssköterskor

Tel. 0696-68 20 15

Tel. 0696-68 20 16 

Vik. område Bispgården Tel. 0696-68 12 29

Individ- och familjeomsorgen

Individ- och familjeomsorgen

Ragunda Kommun /Individ- och familjeomsorgen

Box 150

844 21 Hammarstrand

Besöksadress: Hemvägen 5B, Hammarstrand

E-postadress: ifo@ragunda.se

Ekonomiskt bistånd har telefontid: måndag-fredag 8.30-9.30

Telefon Ragunda kommuns Kundcenter: 0696-68 20 00

Mottagningens telefontider är kl.8-12 och kl.13-16

Mottagningens öppettider:

Måndag Stängt

Tisdag öppet kl.10-11:45

Onsdag öppet kl.10-11:45 och 13-15, egen betjäning

Torsdag öppet kl.10-11:45 och 13-15

Fredag öppet kl.10-11:45, egen betjäning

IFO-chef

Gun Valli

Biträdande: Peter Berglund

Arbetsmarknad och integration (AMI)

Kontakta Kundcenter på telefon 0696-68 20 00 om du vill nå någon av medarbetarna via telefon.

Besöksadress (för bokade besök): Hemvägen 5, Hammarstrand

Epost: integration@ragunda.se

ami@ragunda.se

kaa@ragunda.se


Enhetschef

Elin Dahlin elin.dahlin@ragunda.se

Samordnare

Catrin Wiström catrin.wistrom@ragunda.se

Arbetsmarknadskonsulenter/projektledare

Elisabeth Johnsson elisabeth.johnsson@ragunda.se

Rebecka Grindal rebecka.grindal@ragunda.se

Babak Bakhtiari babak.bakhtiari@ragunda.se

Anna Wolvén anna.wolven@ragunda.se

Coach Samverkanscirkeln

Ing-Marie Lundin Ing-MarieKristina.Lundin@ragunda.se

Arbetsmarknadskoordinator

Sandra Olsson sandra.olsson@ragunda.se

Alkoholhandläggare

Handläggare

Martin Ekman Tel. 0696-68 20 08

Kostenheten

Kostchef

Agneta Lövefelt Tel. 0696-68 20 00

Utbildning och Förskola

Förvaltningschef Barn- och utbildning

Maria Renvall Tel.​ 0696-68 21 72

Förskolan

Enheten förskola Stugun/ Överammer

Lie Östborg Tel. 0695-76 10 33

Enheten förskola Hammarstrand

Johana Valenzuela Tel. 0696-68 20 18

Enheten förskola, Bispgården

Stina Wahlén Tel. 0696-68 20 39

Förskoleadministratör Ragunda Kommun

Helén Hansson Tel. 0695-76 10 01

Skolbackens Förskola, Hammarstrand

Avdelning Skolbacken Grön (5 år) Tel. 0696-68 22 29, 070-310 57 12

Skolbacken Blå (5 år) Tel. 073-078 91 13

Himlavalvets Förskola, Hammarstrand

Avdelning Kometen (1-2 år) Tel. 0696-68 22 24, 070-310 57 11

Avdelning Karlavagnen (1-2 år) Tel. 0696-68 22 25, 072-518 90 33

Avdelning Månen (3-4 år) Tel. 0696-68 22 26, 070-236 59 20

Avdelning Stjärnan (3-4 år) Tel. 0696-68 22 27, 070-292 07 59

Avdelning Pluto Blå (1-3 år) Tel. 070-650 46 72

Avdelning Pluto Röd (3-5 år) Tel. 0696-68 22 28, 070-310 57 33

Småfolkets Förskola, Bispgården

Avdelning Fröna Tel. 0696-68 12 22, 072-531 70 19

Avdelning Prästkragen Tel. 0696-68 12 14, 072-225 64 61

Avdelning Tulpanen Tel. 0696-68 12 13, 070-212 94 46 

Skogsgläntans Förskola, Stugun

Avdelning Ekorren Tel. 0695- 76 10 31

Avdelning Lodjuret Tel. 0695-76 10 32

Avdelning Älgen Tel. 0695-76 10 36

Avdelning Björnen Tel. 0695-76 10 50

Avdelning Haren Tel. 0695-76 10 29

Smultronets Förskola, Överammer

Tel. 0696-220 06, 070 662 16 09

Åtegårdens Föräldrakooperativ

Tel. 0695-104 97

Grundskolan (inkl. Fritidshem)

Anders Olof-skolan, Hammarstrand

Besöksadress: Centralgatan 55, 844 31 Hammarstrand

Skolexpedition

Anders Olof-skolan, Kullstaskolan och Järåskolan

Ida Borglund Tel. 0696-68 22 01​

Rektor Anders Olof-skolan och Kullstaskolan

Anna Schönning Tel. 0696-68 22 02

Arbetslag 4-6 Anders Olofskolan

Tel. 0696-68 21 33

Arbetslag 7-9 Anders Olof-skolan

Tel. 0696-68 22 20

Kullstaskolan, Hammarstrand

Besöksadress: Idrottvägen 10, 844 31 Hammarstrand

Skolexpedition

Ida Borglund Tel. 0696-68 22 01​

Fritids Kullstaskolan

Tel. 0696-68 20 74​

Mobil 070-280 15 30

Arbetslag F-3

Tel. 0696-68 20 26

Järåskolan, Bispgården

Besöksadress: Skolvägen 10, 844 41 Bispgården

Rektor Järåskolan

Stina Vahlén Tel. 0696- 68 20 39

Klasstelefon Järåskolan

F-1 tel. 076-102 32 02

2-3 tel. 073-061 97 25

Fritids tel. 072-202 13 19

Hansåkerskolan, Stugun

Besöksadress: Gjurdsväg 6

Skolexpedition

Helén Hansson Tel. 0695-76 10 01

Rektor Hansåkerskolan

Malin Rimmö Tel. 0695-76 10 02

Arbetslag 6-9 Hansåkerskolan

Tel. 0695-76 10 10

Arbetslag F-5 Hansåkerskolan

Tel. 0695-76 10 25 (Personalrum F-3)

Tel. 0695-76 10 22 (Personalrum 4-5)

Tel. 0695-76 10 26, 070-292 17 67 (Fritids)

Kulturskolan Ragunda kommun

Verksamhetsansvarig

Göran Lindström Tel. 0696-68 21 96

Elevhälsa

Skolsköterska Anders Olof-skolan Tel. 0696-68 21 92

Skolsköterska (Hansåkerskolan, Kullstaskolan, Järåskolan) Tel. 0695-76 10 35

Kurator för alla kommunens skolor: Tel. 0696-68 24 43

Specialpedagog Hansåkerskolan Tel. 0696-68 22 16, 0695-76 10 08

Specialpedagog Kullstaskolan Tel. 0696-68 21 33, 0695-76 10 08

Specialpedagog Anders-Olof skolan Tel. 0696-68 21 33, 0696-68 22 16

Specialpedagog Järåskolan Tel. 0696-68 12 20

Skolpsykolog kontaktas via rektor på respektive skola.

Studie- och yrkesvägledare Tel. 0696-68 20 23

Verksamhetschef Tommy Johannesson Tel. 0696-68 22 06

Familjecentralen

Förskollärare

Margaretha Leandersson Tel. 070-603 09 50 

Ekonomiavdelningen

Besöksadress: Centralgatan 15, 840 70 Hammarstrand

Ekonomichef

Jenny Kriström 0696-68 20 00 (Kundcenter) 

Överförmyndaren

Från och med 1/1 2020 är det överförmyndarkontoret i Bräcke som handlägger frågor angående god man, förvaltare eller förmyndare.

Telefontid

Måndag till fredag kl. 10.00-12.00

Handläggare

0693-161 08

ofn@bracke.se 

Uppdaterad av Carina Landin