För dig som är förälder/vårdnadshavare

Att vara förälder är precis som i Askungen alldeles, alldeles underbart, men också påfrestande, stressande och osäkert emellanåt - och du är långt ifrån ensam att känna så! Att som förälder känna sig trygg och tro på sig själv är viktigt, liksom att känna gemenskap med andra föräldrar och kunna prata om uppfostran och annat.

Kommunen har tillsammans med andra aktörer satt samman en folder kring var du som förälder, barn eller del i en familj kan vända dig för hjälp eller aktiviteter i kommunen, foldern återfinns här>> Pdf, 1.2 MB.


Kommunen erbjuder

Alla barn i centrum;

en kurs på totalt 10 timmar för dig som är förälder med ett eller flera barn mellan 3-12 år.

Vårens kurs startar:

Församlingsgården, Hammarstrand 5/2 kl.11.00 -13.30

Första träffen är obligatorisk och övriga datum är 4 mars, 11 mars och 25 mars.


Deltagandet är kostnadsfritt och vi bjuder på en ”matig macka” och kaffe/te vid varje träff!

Anmälan görs till:

Margaretha Leandersson

Mobil: 070-603 09 50, foraldrarskapsstod@ragunda.se

eller

Susanne Engström
Mobil 070-378 34 62, susanne.k.engstrom@svenskakyrkan.se


(Du kan även lämna intresse för kommande cirklar i Bispgården, Hammarstrand eller Stugun)
Max antal deltagare/grupp är 10 personer.

I gruppen träffas föräldrar tillsammans med våra gruppledare Margaretha Leandersson och Susanne Engström totalt 4 gånger. Varje träff har ett eget tema (se nedan). På träffarna tar vi del av både varandras erfarenhet och forskning och tar bland annat tar upp hur vi påverkar varandra i det dagliga samspelet, hur man kan förebygga konflikter, tillämpa ett lugnt föräldraskap samt hur stress kan hanteras. Lärdomar och insikter tar vi sedan med oss och praktiserar hemma mellan träffarna.


Du är välkommen att delta på vilken ort du vill, oavsett var i kommunen du bor!


Detta innehåller träffarna (mer info via ABC-länk nederst på sidan):

Träff 1 – ”Visa kärlek” - Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera? Diskussioner och enkla övningar kring att ha fokus på det som fungerar.

Träff 2 – ”Vara med” – Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? Diskussioner och enkla övningar kring hur föräldrar och barn kan vara tillsammans

Träff 3 – ”Visa vägen” - Hur kan man tillämpa ett lugnt föräldraskap? Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan stress hanteras? Diskussioner och enkla övningar kring att vara en förebild för sitt barn.

Träff 4 ”Välja strider” - Hur kan tjat i familjen minskas? Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort? Diskussioner och filmexempel kring konflikthantering.

Vid frågor kring föräldrastöd nås ansvarig tjänsteman via kundcenter.

Uppdaterad